آواتار: مرزهای پاندورا : داستان چیه؟

این سیاره نیز مانند مشتری از یک هسته فلزی و معدنی و یک طبقه یخ و یک جو مرکب از گاز آمونیاک و متان تشکیل شده است. هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است، احاطه شده است. سنجیده محتوای محدود و متناهی جهان است، حال آن که ناسنجیده امر نامتعیّن و نامتناهی است، از تعریف آن چه قابل تعریف نیست؛ یعنی از تحقّق امکانات ظهوری که در بردارد متأثّر نیست. امروزه واژه پایداری در صنعت مد و نساجی بسیار بکار برده میشود، لیکن از لحاظ معنایی مهم است که بدانیم چه عواملی در پایداری این صنعت اثرگذار است و باید مورد توجه قرار گیرند.

افزایش بارندگی نتیجه همان عواملی است که به افزایش ابر در سطح شهر کمک می کند.تبخیر و تعرق در شهرها کم است. جریان هوا تولید شده توسط ساختمانهای بلند ممکن است به میزان بارندگی بیشتر در مناطق شهری بیشتر از مناطق غیرشهری است که دلیل اصلی آن وقایع بارشی کوتاه اما فشرده است. بارندگی معمولاً بیشتر از مناطق غیرشهری است، تبخیر و تعرق بسیار کمتر است، رواناب سطحی بسیار بزرگتر است (دبی آب زیرزمینی کم است) و ذخیره آب بسیار کمتر است.

بعضی از شهرها روزهای بیشتری با مه و فرکانس ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس بیشتر از مناطق غیرشهری اطراف دارند. با این حال ، در شهر به دلیل تأثیر جزیره گرمای شهری و به دلیل فعالیت های انسانی ، سریعتر از مناطق غیر شهری اطراف ناپدید می شود ، به عنوان مثال از بین بردن برف از خیابان ها.علاوه بر این ، آلودگی هوا در برف در یک شهر باعث کثیف شدن برف و کاهش آلبدو آن می شود. بنابراین رواناب سطحی در شهر تقریباً چهار برابر بیشتر از یک منطقه غیر شهری است و رواناب آب زیرزمینی حدود 50٪ کمتر است.

این پیآمدها میتوانند به دلایل گوناگونی همچون ویرانی محیط خانه، آوارهگی، قحطی، سوءتغذیه، بیکاری، فقر و همچنین؛ شیوع بیماریهای عفونی و غیر عفونی، تنفسی و قلبی عروقی خطرناک؛ بر روی سلامتی روان انسانها تأثیرات مخربی داشته باشند. در زمینه های مختلف شهرها از نظر آب هوا توسط اقلیم شناسان و سلامتی شهروندان توسط جغرافیایی پزشکی به سمت شهر پایدار و امنیت شهرها در زمانهای مختلف مدیریت بحرانی را مورد بررسی قرار داده که شهرهای موفق هستند در این زمینه نخبگان علمی و پژوهشگران در کنار همدیگر ارائه راحل مطلوب برای محیط شهری قابل شناسایی کرد .

وقتی پایداری در صنعت مد و نساجی بررسی میشود، مهم است که تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در نظر گرفته شوند و هیچ کدام از این عوامل منحصر به فرد نیستند و بر دیگری ترجیح ندارند. وقتی باد به یک ساختمان بلند برخورد می کند، جریان هوا تقسیم می شود. از طرفی، استــفاده مستقیم غذایی از ریز جلبکهایی که تولیدکنندههای اولیـه ی این اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره هستند، نیز می تواند کارآمدترین روش، برای افزودن این مواد غذاییِ با ارزش به رژیم غذایی باشد. خیابان های دارای ساختمان های بلند در هر طرف جاده تونل هایی برای عبور باد ایجاد می کند و ساختمان های عمود بر جهت اصلی باد هم جهت و هم سرعت باد را تغییر می دهند.

در آب و هوای سرد در زمستان ، گرمایش خانگی و سوختن فسیلی انرژی بیشتری نسبت به خورشید در هوا منتشر می کند ، در حالی که در آب و هوای گرم ، تهویه مطبوع بار حرارتی دیگری را به هوای گرم موجود اضافه می کند.در شهرها مقدار آب از دست رفته در اثر تبخیر کم است زیرا سطوح مصنوعی به همان اندازه که سطوح طبیعی جذب آب نمی کنند ، هنگام باران ، آب به سرعت به سیستم فاضلاب شهری می ریزد و ساختمان ها و جاده ها به سرعت خشک می شوند.

از نظر تئوری، نزدیکترین فاصله مریخ از زمین با یکدیگر زمانی است که مریخ در نزدیکترین نقطه خود به خورشید (پیرهلیون) و زمین در دورترین نقطه (آفتلیون) قرار دارد. در چنین حالتی فاصلهی زمین و سیارهی مورد نظر به کمترین مقدار خود میرسد و بهترین شرایط رصدی آن سیاره فراهم میشود؛ به این ترتیب که سیاره پرنورتر و بزرگتر دیده میشود و از آن جا که درست در نقطهی مقابل خورشید قرار میگیرد از غروب تا طلوع خورشید در آسمان حضور دارد. در سیارهی WASP-۱۲۱ b حتی در سمت شب هم دما برای هر دو فاز جامد یا مایع آب بسیار بالا است.

پس حق دارد بزرگترین سیارهی منظومه شمسی باشد. اگر جرم کل سیارههای منظومهی شمسی را با هم جمع کنیم، جرم مشتری بیش از دوبرابر آن خواهد بود. ویروسهای مذکور در دمای معمولی ۲۳ درجه سانتیگراد، از ۶ تا ۱۲ روز و همچنین در دمای ۴ درجه سانتیگراد حتی تا بیش از ۱۰۰ روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زندهمانی را دارند. بر اساس مطالعهای که توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته، صنعت مد مسئولیت حدود ۱۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای جهان و تولید ۲۰ درصد از کل فاضلابهای تولید شده را بر عهده دارد و حتی انرژی بیشتری را نسبت به صنایع هواپیمایی و کشتیرانی مصرف میکند.

شکل شماره 5 در شرایطی که محدودیتهای جهانی مرتبط با شیوع کرونا موجب تعطیلی بسیاری از صنایع و کارخانهها شده، آمارها بیانگر کاهش ۱۷ درصدی تولید گاز کربن است. که به دلیل زیبایی رنگ سرخی که داشته است برازندهی او مینموده. ونيز خطوط جذبي هيدروژن مولكولي را در سطح اين سياره نشان می دهد.سطح نپتون را تعدادي خطوط سفيد رنگ قطع ميكند كه مربوط به سیستم های طوفاني روي سطح آن است.

پیوستگی رنگ با این عناصر زمینة تأویل رمزی آن را در هفت پیکر فراهم می سازد. در یک منطقه شهری ، تراز آب از همان عناصر تشکیل شده است، اما نسبت آنها به طور قابل توجهی متفاوت است. تاثیرات انسان و اقلیم، بر سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری و عوامل معمولاً دگرگونی و تغییر در اقلیم، پدیدهای طبیعی است .که در مقیاس زمانی چند هزار ساله رخ میدهد اما تغییرات اقلیمی که اخیراً به وقوع پیوسته؛ در مقایسه با تغییرات اقلیمی دو میلیون سال پیش بسیار شدیدتر بوده است و زمین در طول دو دهه گذشته به اوج گرمای خود در دو هزار سال اخیر رسیده است.

تأثیرات این تغییر اقلیم بر طبیعت به صورت بالاآمدن و اسیدی شدن آب اقیانوسها، ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش رویدادهای النینو (رخداد اقلیمی بزرگ) و بروز رویدادهای آب و هوایی حدّی مانند امواج گرما و سرما، طوفانهای شدید، بارشهای سیلآسا، خشکسالیها، طوفانهای گرد و غبار و آتشسوزیهای جنگلی ظاهر میشود که باعث اختلال در حیات گونهها میگردد طی یک چرخه سالانه ، شدت انتشار گرمای انسانی به همان میزان شدت جزیره گرمایی شهری تغییر می کند. بر طبق مطالعات گذشته اقلیم شناختی، شرایط اقلیمی زمین، چه در مقیاس جهانی و چه منطقهای، به دلایل گوناگون پیوسته در حال تغییر و نوسان بوده است و وقوع مکرّر تغییرات اقلیمی ناگهانی باعث بروز تنشها و فشارهای شدیدی بر طبیعت و شیوه زندهگی جوامع انسانی شده است.

در نتیجه این حرارت و جریان همرفت، بادها و طوفانهای شدیدی به وجود میآید که در نهایت متان به لایه بالایی پوش کره میرسد؛ در اثر واکنشهای این گاز با نور خورشید، ابرها تشکیل میشود. ساختمانهای پایین تر در همان منطقه اغلب در نتیجه این اصلاح در جهت باد آسیب می بینند. در طول یک سال ، بیشترین غلظت آلاینده ها در زمستان رخ می دهد که مقدار زیادی از آلودگی هوا مضر ناشی از احتراق انواع مختلف سوخت منتشر می شود ، تا ساختمان های یک شهر گرم شود و جو پایدارترین و در نتیجه کمترین احتمال مخلوط شدن با هوای پاک و رقیق شدن غلظت آلاینده است.در صورتی با ورد موج ویروس COVID- 19آلودگی در محیط شهری ساعت مشخصی را ندارد و نیازمند به بهداشت فردی و فاصله اجتماعی است.

وجود مقادیر زیادی پوشش گیاهی در بسیاری از شهرها تا حدی با این اثر خنثی می کندبا توجه وجود گرما در محیط های شهری در زمینه شیوع ویروس جدید کووید 19در جهان دارای ویژگی اقلیم های مختلف فقط تاثیر در بهداشت فردی وزدن ماسک و استفاده از مجازی مجاری برای زندگی روزمه از نظر آموزشی ،اقتصادی ، اجتماعی در کل زندگی بشتر به سمت مجازی و دنیایی مجازی در زمینه های مختلف قرار داد است ،پس هر چقدر شهرها از نظر امکانات و زیرساخت نیازمند به برنامه ریزی در زمینه های شبکه مجازی باعث کاهش آلودگی هاا در شهرها خواهد شد.

انتقال و ماندگاری ویروس کرونای جدید در فاضلاب: ویروسهای خانواده کرونا (تا قبل از ویروس کرونای جدید) از دو تا سه روز در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد قابلیت باقی ماندن و زندهمانی را در محیط فاضلاب دارند. در طول شب ، مرکز شهر معمولاً از حومه شهر مرطوب تر است زیرا ساختمان ها جریان هوا را ضعیف می کنند.حومه شهرها با ساختمان های پراکنده و پایین تر، تهویه هوا بهتر و خشک تر هستند.در صورتی وجود ویروس کووید 19 بیشترین آلودگی در مراکز شهرها ومکانهای پر رفت آمد و درعین رطوبت زیاد باعث ماندگاری این ویروس در محیط است .

بارندگی، منابع آب آشامیدنی و فعالیتهای انسانی (نظافت خیابان ، آبیاری چمنها ، بخار آب از برج های خنک کننده نیروگاه ها) همگی منابع آب در محیط شهری هستند. این منجر به احتباس کم می شود.پوشش برفی نوعی احتباس آب موقتی در یک شهر است. ویژگی مهم این سیاره فاصله بسیار کم آن با خورشید است و خواندن این مطلب را به علاقهمندان به آسمان و دنیای بالای سر توصیه میکنیم. ۲ -هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه ی شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشید نام ببرید. در نزدیکی خورشید، در ابتدای شکلگیری منظومه شمسی تنها مواد سنگی میتوانستند در برابر گرما مقاومت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید