بررسی اکولوژیکی کوه نمک جاشک ، خورموج (کاکی) – سلوچ

مرض هیپا تیت Bبعد ازینکه شخص را مصاب کرد شفا یابی ویا تداوی نداشته مصابین نهایتا به سرطان جگرویا سیروز جگر گرفتار میشوند .هر دو مرض فوق الذکر شدیدا کشنده اند . ودر بعضی مریضان تطبیق ادویه بنامهایLamivodine وInterferon نتایجی متفاوت بار آورده است امامصرف پولی این ادویه بهزاران دالر بالغ می گردد که پرداخت هزینه آن از توان مردم فقیر خارج است پیوند جگر درمریضان مبتلا به سیروز جگرنیز نتایج متفاوت میدهند.

در بعضی لایه های آن گره هکهای چرتی و فسیل شکم پایان ، جلبک و مرجان دیده می شود. واکسن هیپاتت B در سال 1982تهیه وبدسترس مصرف کننده گان قرار گرفت. این ویروس دراروپای غربی وامریکای شمالی انتشارکمتر داشته ومبتلا یان بمرض هیپاتیت دایمی کمتر از یک فیصد کل نفوس را تشکیل می دهند ، اطفال جوان در معرض خطر بیشترین قرار دارند در حدود 90% اطفال تا سن یکسالگی باویروس مواجه میشوند.30-50%اطفال که در سنین 1-4 سالگی باویروس مواجه میگردند به هیپاتیت دایمی مبتلا میگردند خطر مرگ ناشی از سرطان وسیروز در مریضان هیپاتیت به 25% میرسد . ازجمله دو میلیاردانسانیکه تا کنون با این ویروس منتن شده اند بیشتر از 350ملیو ن نفر آن ویروس را بصورت دایمی در عضویت خود دارند یعنی بمرض هیپا تیت B عملا گرفتار شده یا درآینده میشوند .

پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در نیمهِ دوم قرن 16 حکمی را مبنی بر تحریم مصرف تنباکو صادر کرد که به ثمر ننشست ، خلیفه عثمانی نیز برای استعمال کنندگان تنباکو جزای مرگ را تعین کرد ، متاسفانه این همه اقدامات وواکنشها در جلو گیری از شیوع تنباکو نوشی موثر واقع نشد و سگرت نوشی بتدریج راه خود را در میان جوامع مختلف بشری باز نمود. خرابی راهها باعث میشود تا وسایط راه یکساعته را در4-5 ساعت بپیمایند که این خود باعث بلند رفتن کرایهِ موتر اشخاص و مواد مورد نیاز مردم که از دیگر شهر ها منتقل میشود، میگردد. اما واقعیت این است که بانسر، یک اکشنِ شخصیتمحور است که شامل یکی از تمیزترین نقشآفرینیهای ون دام در یکی از شکستهترین نقشهایش میشود.

داستان اصحاب کهف در زمانی به وقوع پیوست که تنازعی شدید در امر معاد و بعثت مردگان بین موحدین و مشرکین در گرفته بود، وقوع این قضیه و حدوث این حادثه که از هر جهت مشابه با مردن و زنده شدن جمیع خلائق است، شک و تردیدی برای منکرین باقی نمی گذارد . آخرین تحقیقات علمی در مورد اضرار تنباکو نشانداده است که دود سگرت برای افراد غیر سگرتی که آنرا در محیط تنفس میکنند( خصوصاَ برای کودکان ) بمراتب بیشتر از اضرار آن برای خود سگرتی ها میباشد.بناءً افراد غیر سگرتی باید ازین مسله آگاهی کامل داشته باشند و از سگرت کشی افراد در مجامع عام سر بسته ، موترها و خانه ها جلو گیری بعمل آرند.همین اکنون در اکثر کشور های دنیا قیودات جدی بالای سگرتنوشی وضع شده است، تا چند ماه قبل سویدن را جهنم سگرتی ها میگفتند ، کشور بوتان دو هفته قبل شدید ترین قانون را در مبارزه با سگرت نوشی جاری ساخت به اساس این قانون سگرت مانند هیرویین و تریاک منع شد، اگر کسی در جریان استعمال آن دستگیر شود به پرداخت دوصد دالر جریمه و زندان محکوم میشود، در صورتیکه رستورانها به عرضهِ سگرت متهم شوند و این امر ثابت شود بر علاوهِ پرداخت رستوران آنها بسته میشود.

در کشورهای پیشرفته با عملیه جراحی و تطبیق ادویه گرانقیمت میشود عمر مریضان را تا چند سال محدود طولانی کرد. دریای جرم مانند یک نوار در سر تا سر شرق شهر جرم کشیده شده است که جرم را در شرقی ترین کرانهِ آن بدو بخش نا مساوی اما موازی تقسیم میکند.دریای جرم که درین ناحیه بنام” دریای کبوت “نیز یاد میشود پیکرهِ اصلی در یای کوکچه است که از سلسله کوههای جنوبغربی ” انجمن ” سر چشمه میگیرد، تا قریه اسکازر بنام دریای انجمن یاد میشود ، قبل از رسیدن بمرکز اسکازر آب اسکازر که از حوض رخو سر چشمه میگیرد با آن یکجا میگردد ، در شرق اسکازر مرکزولسوالی کران و منجان فعلی دریای منجان که منشا آن کوههای منجانست ، با آن یکجا میگردد.

1- انتقال ویروس از مادر به اطفال در هنگام ولادت. در اکثر کشور های رو به انکشاف تقریبآ همه اطفال با ویروس مبتلا میگردند. در اوایل چلم ها را از سفال میسا ختند که بعد ها آنرا از مس و برنج ساختند ، چینایی ها چلم را برای بار نخست از چینی ساختند. تنباکو ابتدا در کشور امریکا زرع میگردید، کرستف کولمب تنباکو را در قرن 16 از امریکا به اروپا برد، در اوایل بعلت گرانی قیمت تنباکو، تنها مردمان پولدار قادر به استعمال تنباکو بودند، اما گذشت زمان و ازدیاد زرع آن ، قیمت تنباکو را به سرعت پایین آورد که این امرباعث رجوع بیشتری مردم به تنباکو نوشی در کشور های اروپای شد.

در اکثر موارد سگرتی های بی معاشرت و بی فرهنگ اند، بدون در نظر داشت زمان و مکان دست به دود کردن سگرت میزنند. گنبد از نظر گردشگری دارای جاذبهها و قابلیتهای فراوان است که از آن جمله میتوان به آبشارهای نمکی، غارهای نمکی، چالها و یخچالهای نمکی، تخت دیو یا دودکش جن، دره گل کلم، چشمههای نمکی، نمک شارها و نمک فشانها و سطح زیبا و رنگارنگ گنبد اشاره کرد.

به این معنی که هر مسالهای را با موشکافی کمنظیری میشکافت، آن را به کوچکترین اجزای سازنده آن تجزیه میکرد و از همه زوایا و وجوه به آن مینگریست.از شاگردان این عالم و فیلسوف بزرگ میتوان به شمس الدین خسرو شاهی، قطب الدین مصری؛زین الدین کشی،شمس الدین خوئی،شهاب الدین نیشابوری،اشاره کرد.امام فخر رازی آثار بسیاری در علوم نقلی و عقلی دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:حفظ البدن؛الاربعین فی اصول الدین، این کتاب دارای جهار مسئله از مسائل کلامی است.

او افزود: متاسفانه دشمنان افغانستان و هراس افگنان امروز بار دیگر در یک عمل بزدلانه جوانی را که در برابر جنگ تبلیغاتی هراس افگنان مانند کوه ایستاد بود کشتند. قدم نحس سگرت در زمان حکومت امیرحبیب الله ، پدر امان الله خان به افغانستان رسید ، زمانیکه سردار نصر الله از لندن بکابل آمد ، سگرتنوشی را منحیث سوغات با خود آورد که بعدها امیر حبیب الله هم به سگرت عادت کرد ، محمود طرزی و شماری دیگری از درباریان نیز پدیدهء سگرت نوشی را با خود از خارج آوردند ، همچنان ترکهای که در نقش مشاورین به افغانستان آمدند با خود قطی های سگرت را آوردند ، تا سال 1304 سگرت نوشی مخصوص درباریان و خواص بود که البته این را یک افتخار و نماد ترقی و روشنگرای میدانستد ، متاسفانه بعد ازان تاریخ این زهر روح و روان به تدریج راه خود را در میان مردم عوام کشور نیز باز کرد و روز بروز به تعداد علاقمندان سگرت افزوده شد هر چند شاه امان الله تدابیری را جهت چلو گیری از سگرت نوشی اتخاذ کرد اما موثر واقع نشد.معامله گران و فروشندگان سگرت جهت تشویق مرد م به سگرتنوشی تبلیغاتی گوناگونی را براه می انداختند ، میگفتند که سگرت رنج را گل میکند، سرفه و ریزش را درمان میکند ، سردرد و دندان درد را درمان میکند و هزاران دروغی دیگر.

کمپاین تبلیغاتی وسیعی که از طرف تاجران و رواج دهندگان سگرت براه انداخته شده بود از یکسو و حس کنجکاوی مردم از سوی دیگر با گذشت زمان وزنه را به نفع معامله گران تنباکو در جهان تعغیر داد در حال حاضر میزان تنباکو نوشی به حدی افزایش یافته است که تهدید جدی را متوجه جامعهِ جهانی و رمدم کشور ما نموده است. در اکثر کشور های رو به انکشاف بخش اعظم مردم در زمان طفولیت با ویروس هیپیاتیت مواجه میشوند که از این جمله 8-10% افراد به هیپاتیت ویروسی دایمی مبتلا می گردند، در مناطق که این نوع هیپاتیت عمومیت دارد تلفات ناشی از سرطان جگرجای سوم را دارد،در حوزه اما زون وبخشهای جنوبی اروپای مرکزی و شرقی نیز انتشار ویروس در سطح بالا میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید