جلگه بزرگ چین در شرق آسیا از آبرفت کدام رود بوجود آمده است؟

بیمارستان ایتالیایی “امرجنسی” در کابل اعلام کرده که شب گذشته جنگجویان طالبان به سمت دره پنجشیر پیشروی کرده و به روستای عنابه رسیدهاند که یک مرکز درمانی و زایشگاه این نهاد در آنجاست. لازم است ذکر شود که روستای زیرتنگ سیاب توالی از روستاهای پشت سر هم است که همگی دارای باغهای انار میباشند. رودخانه پس از طی ۲ هزارو ۱۰۰ کیلومنر به دریاچه آرال میریزد. اما از جمله هفت ملیون وهشتصد هزار هکتار ان قابل زرع است تنهم مربوط به شرایط موسمی وبارندگی است .

قرار دارد. از این منطقه تاریخی که یک هکتار وسعت دارد آثار و اشیای تاریخی متعددی از دوره تاریخی نخست هزاره یکم قبل از میلاد بدست آمده است. پروژه دیگر مهم زراعتی پروژه هلمند وارغنداب است که از نقطه نظر اقتصادی موثر است.این پروژه در سال 1946 توسط کمپنی موریسن امریکایی اغاز گردیدودران بیش از یکصد میلون دالر به مصرف رسید که از جمله سیصد هزار هکتار زمین پیش بینی شده سی هزار هکتار زمین جدید قابل اسکان 1300 فامیل قابل استفاده بدست امد وبقیه شوره زار است. سکندر مقدونی که یکی از جهانگیران مشهور بود بعد ازینکه حکومت داریوش سوم را سقوط داد وایران را اشغال نمود ظاهرا به بهانه گرفتاری قاتلان داریوش سوم ولی اصلا برای رسیدن به هندوستان طلای ازین گذر گاه مرگ باید عبور میکرد او مدت چهار سال درین معبر جنگید.

بهر حال چنانچه قبلآ نیز اشاره کردیم در مورد زندگی دوره های قدیم در باختر اثار ومعلومات کافی در اختیار ما نیست ولی پژوهشاتی که در دوره ای مختلف توسط هیت های مختلف از گوشه وکنار این خطه صورت گرفته روشن میگردد که خیلی قبل ازانکه اریایها به این سرزمین سرازیر شوند انسانهای درین منطقه ساکن بودند،مرحوم میر غلام محمد غبار در افغانستان در مسیر تاریخ مینویسد :(( در هر حال از زندگی دوره های قدیم افغانستان هنوز اثار ومعلومات کافی در دست نیست جز انکه از مغاره (قره کمر ـ هیبک) اسلحه سنگ چقماقی وسامان استخوانی مکشوف گردیده که متعلق به مردم دوره عتیق حجر( سنگ قدیم) است،این الات برای ارتزاق انسانها از شکار گوسفند کوهی،اهو واسپ وحشی بکار میرفت )) به همین ترتیب مرحوم استاد عبدالحی حبیبی در کتاب تاریخ مختصر افغانستان نیز به بعد دیگری از این موضوع اشاره نموده مینویسد : (( این سلسله مدنیت مشابه در نال وحاله وان لورلایی بلوچستان ونیز در نادعلی سیستان وبرخی از مواضع جنوبی ایران به نظر میرسد.

و به این فکر نمیکنیم که شاید روزی همان فرد گره گشای کار ما در آینده باشد. اگرچه مردم نپال به گروه های قومی مختلفی تعلق داشته و به زبان های مختلفی سخن می گویند، یک نقطه اشتراک دارند: سرشت خوش برخورد منحصر به فرد. اگرچه عدهای بر این باورند که این دیواره متعلق به دوران هخامنشی میباشد اما نظریات جدید حاکی از آن است که احتمالا در دوره خسروپرویز ساسانی برای ایجاد کتیبهیا نقش برجسته آماده شده اما با سقوط و مرگ خسرو ناتمام مانده است.

استحکامات قله را به نحوی طراحی کرده اند که کسی نمی تواند به درون آن راه پیدا نماید. هزینه تاکسی زمانی که درون آن می نشینید ۱۰ سامانی و به ازای هر یک کیلومتر ۵ سامانی به مبلغ اضافه می گردد. مکانی است دور از دسترس که در افسانه­ها به آن اشاره می­کنند. ابن بلخی در فارسنامه اشاره میکند در کنار این مغازه چشمهای نیز قرار داشت که بر سر آن اتاقها و حجرهها ساخته شد.

خوراک مردم دهات اکثر ارد کندم ،جواری ، باقلی ، ارزن ولباس انها پیراهن تنبان دستار ، چپن وپیزار یا چپلی است ،زنان زیر جامه وپیراهن دراز میپوشید واکثرآ زیورات ارزان بها استعمال میکند مصارف عروسی با وجود فقر عمومی کمر شکن بوده واست. در افغانستان با وجود انکشاف مناسبات سرمایداری هنوز مناسبات فیودالی ونیمه فیودالی موجود است ، در قسمت عمده افغانستان عنعنه جرگه ای نافذ است که در راس ان خان”فیودال” وملک قریه قراردارد که نفوذ انها وابسته به تناسب میزان قدرت اقتصادی وقبیلوی انها است . منابع آب زیرزمینی افغانستان نسبتاً غنی است در شهر کابل آب در ژرفای 3-4 متری زمین قرار دارد؛ ولیکن به دلایل فنی، کمتر از آب زیرزمینی استفاده شده و عموماً مردم در اکثر نقاط افغانستان با مشکل کمبودآب (آشامیدنی – کشاورزی) روبرو هستند وتنها ٪۲۲ به آبهای سالم مصرفی دسترسی دارند .

تاجیکستان دارای منابع اب فراوان است و از لحاظ تعداد رودخانه، در میان جمهوریهای اعضای اتحاد کشورهای مشترک المنافع، در مقام ششم و از لحاظ تامین آب در یک کیلومتر مربع پس از کشور گرجستان در مقام دوم قرار دارد. کشورما که بعلت اشغال(هجومها)ى خارجى و وقوع جنگ هاى طولانى در ردیف کشورهاى کمتر توسعه یافته جهان قرارگرفته است، تا بحال (بحدبایسته وکافى) نتوانسته از منابع آبى خوددر جهت تامین نیازمندیهاى داخلى بهره بردارى نماید. تاجیکستان سرزمینی کوهستانی و زلزله خیز است، ۹۳ درصد آن راکوهستانهای بلند رشته کوهای تیان شان، حصاروپامیر پوشانده و نزدیک به ۵۰ درصد ان در بلندی بیش از ۳ هزار متر قرار گرفته است.

زراعت ومالداری زیربنای اصلی اقتصاد کشور را تشکیل میدهد ، نزدیک به 85 درصد از جمعیت در امور زراعت مشغول بوده تولیدات ازین ناحیه حدود دو سوم از درآمد ملی است. سرچشمه رودخانه پنجشیر نقطه ایست در کوتل انجمن که آنرا (ناوک) گویند و 19 معاون دیگر حد به حد به آن یکجا میشود بدین ترتیب رود خانه پنجشیر که با معاونین آن از آب های 20 دره مختلف تشکیل شده در گلبهار با رودخانه (شتل) یکجا میشود و آب های مشترک آنها با آب های سالنگ و غوربند در مقابل برج عبدالله بگرام بهم وصل میشوند و همه در سروبی به رودخانه کابل میریزند.

این آزمایش به روش های مختلفی قابل انجام است اما معمولی ترین روش آن استفاده از آمونیوم دی کرومات است که به راحتی فوران آتشفشان را تداعی می کند. سنگنبشتهٔ بیستون در ارتفاع چند ده متری از سطح زمین و بر دامنهٔ رو به جنوبی کوه پراو ساخته شدهاست و از آثار به جای مانده از پلکانی در قسمت بالایی کوه بیستون احتمال میرود که سنگ تراشان از این راه برای رسیدن به محل استفاده میکردهاند و پس از پایان کار پلکان را به منظور غیرقابل دسترس کردن اثر تراش دادهاند.

ایستگاه راه آهن دوشنبه در جنوب خاوری این شهر در خیابان Nazarshoev قرار دارد. هکذا مسیر دو راه بزرگ تجارتی دوران قدیم (راه ابریشم ، راه بهارت) وراه اسیای میانه با پاکستان وایران در عصر حاضر ازهمین سرزمین میگذرد. رودخانه سیردریا (سیحون) که از شمال این کشور میگذرد و از پیوستن رودهای نارین و قره دریا به وجود میآید. پروازهای ترکیه از مبداء استانبول با ترکیش ایرلاینز؛ پروازها از اورومچی با خطوط هواپیمایی China Southern انجام میگیرند.

کوه آرارات نیز از جمله نمادهای مهم ارمنیان است و با وجود اینکه این کوه هم اکنون در خاک ترکیه واقع شده ارمنیان تعصب و علاقه خاصی به این کوه دارند.کوه آرارات از نظر ارمنیان نماد مقاومت و پایداری میباشد و ارمنیان نام آرارات را بر پیشانی باشگاه و محل کسب و کار خویش درج میکنند و ارمنیان نام آرارات را برای فرزندان پسر خود انتخاب میکنند. نیروهای ترکیه هنگام درگیری با کردهای آغری داغ (آرارات)، به بهانه سرکوب کردها و اینکه نیازمند ورود به بخشی از خاک ایران در آن منطقه هستند، بدون مجوز و دلیل کافی خاک ایران را در کوه آرارات اشغال کردند.

جنس این کوه از زمرد یا یاقوت سبز است که رنگ آسمان درواقع انعکاسی از آن است، وگرنه از عاج سفیدتر است؛ بنابراین، آن را «کوه اخضر» نیز نامیده اند. خاش، نزدیکترین شهر به تفتان است، برای رسیدن به این شهر باید از جادهی خاش به زاهدان به سمت شمال خاش سفر کنید، پس از طی حدود ۲۰ کیلومتر تابلوی بزرگی را مشاهده خواهید کرد که مسیر دسترسی به تفتان را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید