دانستنیهای فضا و عالم هستی

نظامی ادعا میکند که ایدۀ هفت عروس را شاید از هفت امشاسپند آیین زرتشتی گرفته باشد که با ستارگان آسمان یکی گرفته می­شدند و تجلیات اهورامزدا بودند؛ «شمارۀ امشاسپندان هفت است که نام شش تای آنها در ضمن ماههای دوازدهگانۀ کنونی مندرج است: بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفند، خرداد، امرداد. سیارات دائما در حال حرکتند ولی ستارگان حرکتی ندارند و ثابتند . این سیارات به ترتیب فاصله از زمین (ترتیب بطلمیوسی) عبارت بودند از: ماه، تیر، زهره، خورشید، بهرام، مشتری و کیوان. کیوان یا زحل – میماس و تیتان. ریشه لاتین این روز dies Veneris میباشد و به معنی Day of Venus یا روز زهره است.

اما گذر سیاره زهره در هر قرن فقط یک تا دو بار پدید میآید و ممکن است در قرنی مانند قرن بیستم اصلاً اتفاق نیافتد (جدول 1). این پدیده تاکنون هشت بار مشاهده شده است که آخرین بار آن در 17 خرداد 1391 (5 ژوئن 2012) بوده است. همچنین به یکی از اتفاقات طبیعی جادویی یا کسوف کامل نگاهی می اندازد که برای اولین بار پس از یک قرن در آمریکا اتفاق می افتد. وی تمام عوامل طبیعی را در حکم وسایلی میداند که تحت تأثیر اراده و خواست خداوند می توانند منشأ وقوع پدیدههایی در جهان هستی شوند و بدون ارادة الهی هیچ تأثیری بر زندگی بشر نخواهند داشت.

بگذارید در همین ابتدا به شما بگوییم که مرحله ی هفتم را عملا هیچ کس نمی تواند برای شما بصورت جامع تشریح کند ، چون صحبت از زمینی است که هفت میلیارد انسان روی آن زندگی می کنند و هر فردی که این داستان را بخواند به این نکته پی می برد که راز جدیدی در ورود شازده کوچولو به زمین نهفته شده است. مثالی بارز از این مورد است.از سوی دیگر،در اثر فرایندهای آتشفشانی،لیتوسفر جدیدی در پشتههای میان اقیانوسی تولید میشود.

اگر به این صورت علوم انسانی تولید شود، دیگر تفاوت­های بنیادین انسان و حیوان قربانی شباهت­های آن­دو نخواهد شد؛ زیرا روش تحقیق در این علوم منحصر به روش تحقیق تجربه حسی نیست. در این صورت همان­طور که در فضای اثبات­گرایانه، علوم انسانی ماده­گرا و غیر الهی و بی­تفاوت نسبت به ارزش­های الهی و بلکه مغایر با جهان­بینی الهی تولید شد، در فضای اسلامی نیز می­توان علوم انسانی اسلامی تولید کرد، بلکه بر دانشمندان مسلمان است که با روش تحقیق تجربی و متناسب با جهان­بینی و ارزش­های اسلامی برای تولید علوم انسانی بومی تلاش نمایند؛ همان­طور که اثبات­گرا­ها براساس جهان­بینی ماتریالیستی خود علوم انسانی تولید کردند که طبعاً با جهان­بینی اسلامی قابل جمع نیست؛ ازاین­رو به­جای حل مشکلات جامعه اسلامی، بر آنها می­افزاید.

آنها به وسیله اثرات گرانشی آن بر سایر اجرام موجود در کمربند کویپر (منطقهای حاوی سنگهای یخی که در حاشیه منظومه شمسی واقع است که از بدو تولد منظومه شمسی باقی ماندهاند) وجود آن را استنباط کردند. نظامی با استفاده از کارکرد نمادین اعداد و رنگها و حیوانات همچون عدد هفت، هفت رنگ، گورخر و اسب و گوزن، همراه با توجه به موقعیتهایی کهنالگویی چون ورود در غار و تولد دوباره، روایتی سمبولیک با لایههای معنایی بسیار میآفریند. روایت نظامی و طبری از داستان تولد بهرام و کودکی وی تا بخش «کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن» شبیه یکدیگر است.

در داستان «خسرو و شیرین»ِ نظامی نیز خسرو و شیرین پیش از دیدار یکدیگر به واسطۀ تصویری از محبوب، عاشق یکدیگر می­شوند. در منابع دینی آیین زرتشت از منجی­ای یاد شده که در روزگار وی کار مردم برقرار و استوار خواهد بود. به موجب صلح­نامه­ای که در سال 422 میلادی امضا شد، ایرانیان در کشور خود به عیسویان آزادی دینی دادند و رومیان هم همین حق را برای زرتشتیان مقیم بیزانس قائل شدند. در اسلام نظام اقتصادی با میزان اخلاق دینی تنظیم می­شود، ولی در علوم انسانی جدید برای توسعه اقتصادی احیاناً اخلاقیات و عواطف انسانی قربانی می­شود.

اما روش تحقیق تجربی به­عنوان یکی از روش­های مطالعه طبیعت و انسان مورد تأیید اسلام است و آیات و روایات اسلامی بشر را به استفاده از این روش مانند استفاده از سایر روش­ها تشویق می­نمایند. Conceptual Interpretation Of documents در این روش برای کشف عناصر معنایی یک مفهوم و روابط آن مفهوم با دیگر مفاهیم، آن را به­صورت تحلیلی بررسی می­کنند (باقری، 1389، به نقل از کومبز و دانیل). بر اساس مشاهدات قبلی، ظاهرا برخی از آنها کربن بیشتری نسبت به اکسیژن داشتهاند که اشارهای به احتمال میزبانی آنها از دنیاهای الماسی بود.

نظریه تحول داروین که به­طورکلی محصول مشاهدات تجربی او در باب تاریخ پیدایش انسان و جستجو از شباهت­های ظاهری حیوان و انسان بود نیز به نگرش اثبات­گرایانه کمک کرده است. در بیشتر کتاب­های تاریخ آمده است که «به سبب مشغولیت فراوان بهرام به لهو و طرب، مملکت ضایع می­شود و کار ملک و خلق آن دشوار» و پس از آنکه بهرام دوباره هوشیار میشود بخششهای فراوان میکند و خراج بر مردم میبخشاید؛ «آنگه دو سال به ملک بنشست و خواستۀ بسیار به درویشان داد و بفرمود تا اندر شمار نگریستند تا بر اهل مملکت او از خراج­ها چند مانده است.

عکس های نهایی از ترکیب چند عکس سیاه و سفید که رنگ آنها در زمان پردازش به آنها اضافه شده است، به وجود می آیند. زیست کره زمین با گذر زمان ،جو زمین و دیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی این سیاره را دچار دگرگونیهای شگرفی کرده است و محیطی را فراهم کردهاست تا جانداران زنده بتوانند به رشد و زادآوری بپردازند. در هیچیک از منابع تاریخی چون «طبری»، «بلعمی»، «ثعالبی» و «کامل» ابن اثیر ذکری از قحطی یا خشک­سالی در زمان بهرام نرفته است؛ اما در همۀ تواریخ ثبت شده است که وی بخشندگی فراوانی در حق مردمان داشته و باج و خراج را از ایشان برداشته است.

در شاهنامۀ فردوسی یکی از خوان­هایی که «رستم و اسفندیار» در آن به مبارزه می­پردازند، روایت جدال ایشان با اژدها است. روش تحقیق در علوم انسانی جدید به این دلیل در جامعه اسلامی کارآمد نیست که اثبات­گرایانه است و اصول جهان­بینی اسلامی را به­دلیل تحقیق­پذیر نبودن از حوزه معرفت خارج می­کند. در واقع اگوست کنت بود که روش تحقیق در امور قابل مشاهده و کشف قوانین به مدد استقرا را در مقابل روش­های جزمی (Dogmatic) و متافیزیکی اندیشیدن، روش علمی نامید (Comte, 1983, p.6و نیز ر.ک به: فروغی، 1363، ص116). دراین­باره همچنین ر.ک به: برگسن، ماده و یاد.

انداختن انگشتر یا آویز الماس همچنین می تواند در سلامتی برای بومی ها کمک کننده باشد و می تواند تمامی وجود احساسات منفی و شیطانی را از زندگی دور کند. شاید میماس بیشتر به خاطر دهانهای بزرگ که بر یکی از نیمکرههای آن تسلط دارد، شناخته میشود و باعث میشود برخی از طرفداران «جنگ ستارگان» ظاهر آن را با «ستاره مرگ» مقایسه کنند. این سیارات که عمدتا سنگی هستند بر اساس مطالعه جدید انجام شده ظرفیت داشتن آب مایع آنها حتی بیشتر از سیاره زمین است.

دیدگاهتان را بنویسید