دانلود خلاصه کتاب شازده کوچولو Pdf + عکس نوشته

مهمترین فلات در نیمکره شمالی آتالانتا نام دارد که بلندی آن از سطح متوسط سیاره 1400 متر بیشتر است ومساحت آن به اندازه مساحت خلیج مکزیکو است.فلات دیگری در نیمکره شمالی وجود دارد که نام آن بتا رجیو Beta regio می باشد که از جنس مواد آتشفشانی است وطول آن در حدود 2500 کیلومتر است.در این منطقه دو آتشفشان پوسته ای بانام Rhea Mons وTheia Mons وجود دارد.بلندی آنها در حدود 4 کیلومتر است، مانند آتشفشانهای هاوایی در زمین بوده واحتمال فعالیت نیز دارند.

زاویه مداری ناهید به دور خورشید با صفحه مداری زمین در مقایسه با تیر که حدود 7 درجه است تنها 3.394 درجه است.سرعت متوسط مداری آن 35 کیلومتر در ثانیه و گرانش سطحی آن 887 سانتی متر بر مجذور ثانیه یا 0.904 برابر g در سطح زمین است.دمای سطحی متوسط آن 464 درجه سانتی گراد ودمای متوسط ابرهای بالایی آن 43- است.بدلیل جریانات همرفتی جو وسرعت شدید بادها تفاوت دما در شبانه روز خیلی تغییر نمی کند.بدون وجود پدیده گلخانه ای دمای آن تقریبا” مانند زمین بود.

عوارض سطحی سیاره دوره های بسیار متفاوتی را طی نموده است وظاهرا” این تغییرات قبل از بوجود آمدن جو غلیظ آن بوده اند.تصاویر بدست آمده از سطح نورد ونرا متعلق به شوروی سابق نشان از صحراهایی پوشیده از سنگلاخ است ودر بعضی نواحی نیز نقاط تیره رنگی مشاهده می شوند که احتمالا” نشان از تغییرات شمیایی وخوردگی بوده اند.مطالعات رادیواکتیویته نیز نشان می دادند که ترکیبات آن بسیار شبیه بازالت بوده با این تفاوت که مقدار عنصر پتاسیم در آن از حد معمول اندکی بیشتر بوده است.مواد بازالتی سطح سیاره بسیار شبیه نمونه های مشابه در کف دریاها در زمین می باشد.70درصد از نواحی سطحی بصورت فلات 20 درصد بصورت نواح پست و10 درصد باقیمانده به صورت نواحی مرتفع هستند که در دو منطقه اصلی قاره مانند پراکنده شده اند که باپسوند ترا Terra شناخته می شوند ونواحی فلات مانندPlanitia آنها را از هم جدا کرده اند.

براساس نظریهای در توجیه تفاوت رنگی این قمر، سمت رو به زحل با غباری پوشیده شده است که براثر برخوردهای کوچک شهابسنگی روی دیگر قمرهای کوچک خارجی زحل منتشر شدهاند. احتمالاً مشتری به همراه زحل در اوایل دوران تشکیل منظومه شمسی مانع از حرکت ذرات و سنگها به سمت سیارات داخلی شدهاند. تمام دوران دوران مداری خود را طی این مقدار روز طی کرده است. این هزینه ها را کاهش و دسترسی و صنعتی سازی فضایی را افزایش میدهد.

همانطور که محققان دانشگاه “وست ویرجینیا” اشاره میکنند، تحقیقات اخیر نشان میدهد که سیاره زهره یک فرآیند تغییر آب و هوایی را پشت سر گذاشته است که سطح آن را از یک سیاره زمینمانند به یک دنیای جهنمی غیرقابل سکونت تبدیل کرده است. به این ترتیب، هرگونه اطلاعات جمعآوری شده توسط ماموریتهای آینده ممکن است بینش ارزشمندی را در مورد تغییرات آب و هوایی زمین در آینده به ما ارائه دهد. الباقی تمام این مشاهدات را شخصاً خود بطلمیوس انجام داده است.

همچنین باید گفت که این مشاهدات را باتوجه به بیشترین کشیدگی و یا گریز مداری سیاره ی زهره نسبت به خورشید انجام گرفته شده است. بیشترین فاصله زاویه ای زهره با خورشید یا همان بیشترین کشیدگی به 46 درجه می رسد بهمین دلیل حداکثر سه ساعت قبل از طلوع ویا سه ساعت بعد از غروب خورشید قابل مشاهده است وهنگامیکه چندان نزدیک به خورشید نیست به هنگام روز به صورت یک نقطه سفید رنگ مایل به زرد در پهنه آسمان آبی مشاهده می شود. سیاره ناهید هر 224.7 روز یکبار بدور خورشید می چرخد وفاصله آن با خورشید بین 0.72 تا 0.73 واحد نجومی تغییر می کند.جهت چرخش وضعی این سیاره مانند اورانوس وبر خلاف دیگر سیارات از شرق به غرب است وخورشید برای یک ناظر فرضی بر سطح آن از غرب طلوع ودر شرق غروب می کند.

اما این نکته را در نظر داشته باشید که بدلیل اینکه بطلمیوس اغلب مشاهدات خود را همان طور که در جدول به چشم میخورد بطلمیوس غالباً در بازه های زمانی صبح و غروب ثبت کرده است که این امر باعث میشود خطا در محاسبات به حداقل کاهش پیدا کند. بهطور کلی ۷۵ درصد زحل را هیدروژن و ۲۵ درصد آن را هلیوم تشکیل میدهد و ردپایی هم از مواد دیگر مثل متان و آب منجمد را میتوان در جو آن پیدا کرد. اولین سیاره ای که با تلسکوپ پیدا شد، اورانوس در سال 1781 توسط ستاره شناس ویلیام هرشل کشف شد.

پروژه “پلتفرم مانورپذیری جوی ناهید”(VAMP) که در سال ۲۰۱۴ توسط شرکت “نورثروپ گرومن”(Northrop Grumman) پیشنهاد شد، قصد دارد فضاپیماهای سرنشیندار سبکتر از هوا را از فضا به سمت اتمسفر بالای زهره ارسال کند. هدف اصلی پروژه جدید محققان دانشگاه “وست ویرجینیا” ارائه یک راهحل نرمافزاری است که به هوارباتهای هیبریدی اجازه میدهد تا جو زهره را کاوش کنند. جالب است بدانید زمین تقریبا”همین مقدار دی اکسید کربن دارد که البته بصورت سنگهای آهکی در trust وجود دارد.دی اکسید کربن ابتدا در جو زمین بوده ٫ سپس با آب اقیانوسها ترکیب شده وبصورت سنگهای آهکی در آمده است.هم چنین گیاهان نیز دی اکسید کربن را جذب می کنند.گفتنی است در حال حاضر مقدار دی اکسید کربن اقیانوسهای زمین 60 برابر موجودی آن در جو زمین می باشد.

مطابق قوانین و نوع حرکتی که سیارهها در آسمان دارند، مشتری طی ماههای گذشته (و البته سالهای قبل) از سمت غرب به زحل نزدیکتر میشد. البته در زمانی که هدف محاسبه ی ما در مقایسه با همین داده ها نسبت به سیاره ی زمین باشد. هنگامی که ناهید در طرف مقابل خورشید قرار دارد در مرحله کامل است، در حالی که وقتی بین زمین و خورشید قرار دارد در مرحله جدید ظاهر می شود. دومین سیاره منظومه شمسی بعد از تیر٬ سیاره زهره (عربی)یا ناهید(فارسی) است.بعد از ماه و خورشید پرنورترین جسم آسمانی است وهر از چند گاهی نظر مردم را به خود جلب می کند.ونوس که معادل لاتین زهره است به معنای الهه زیبایی وعشق است.یونانیها آنرا آفرودیت وبابلیها آنرا ایشتار می نامیدند.این سیاره 1600 سال قبل از میلاد هم شناخته شده بوده وظاهرا” اقوام مایا آنرادر روز هم رصد می کرده اند.

از آنجاییکه بسیاری از کمیت های آن مانند زمین است (قطر آن تنها 650 کیلومتر از زمین کمتر است) آنرا خواهر زمین هم خوانده اند وقبلا” تصور بر این بوده که زیر ابرهای آن مانند زمین تمدنی هوشمند وجود دارد.زهره با دمایی که دارد وهمه جایش چه شب وچه روز تقریبا”470 درجه است بیشتر به جهنم شبیه است تا زمین.برخلاف سیاره تیر که دیدنش بسیار مشکل است سیاره زهره را تقریبا” همه انسانها بدلیل درخشندگی خیره کننده اش حداقل یکبار دیده اند هرچند شاید آنرا نشناخته باشند. وجود کربن دیاکسید در هواکره این سیاره دمای آن را به مقدار بسیار چشمگیری افزایش دادهاست (تا ۴۸۰ درجه سلسیوس در سطح سیاره).

دیدگاهتان را بنویسید