رشته کوه های البرز

زمین شناسان پس از انجام تحقیقاتی بر روی گدازه های گوناگون سهند، دریافتند که سن مطلق آنها 12 الی 14 میلیون سال می باشد. بنابر یافته های زمین شناسان، احتمالا یکی از علل پیدایش آتشفشان های سهند، تجدید فعالیت های گسل سلطانیه-تبریز است که از منطقه سهند عبور می کند. با اين حال، پس از تخريب اين مسجد بعيد است که کسي جرأت بازسازي آن را يافته باشد. کاشف بزرگ خلیل آملی مکتشف ساعت شهری خلیل آملی ،خلیل بن ابی بکر بن خلیل آملی از دانشمندان و منجمان نامی جهان در قرن هشتم هجری است و بنابر نوشته ی جعفر بن محمد بن حسن،معروف به “تاریخ جعفری”مولف تاریخ یزد به سال۷۲۵ هجری،خلیل آملی در مقابل مدرسه ی رکینه(از بناهای رکن الدین قاضی)در یزد در رصد خانه ای بنا نمود که ساعت فعلی شهر یزد را او ساخته که معروف به بکر است،به رصد مشغول بودکه بر سر یکی مرغ رویین نهاده که چون آفتاب طالع می شود آن مرغ رو به خورشید می کند وهر چه که خورشید بر می آید او رو به آفتاب دارد.در میان رصد چرخ چوبین منقش نهاده و به سیصد و شصت درجه قسمت کرده و محل آفتاب در درجه ای می نماید که آفتاب در کدام درجه است،این درجات را به دوازده برج تقسیم نموده و درجات را به دروازه برج تقسیم نموده و درجات به حروف ابجد بنا نهاده و در هر دایره که در جهار گوشه ی چرخ نهاده، سی خانه ساخته و ماه ترکی و فارسی و عربی و رومی نموده که هر روز معلوم شود که چند روز از ماه گذشته است و بر بالای چرخ دایره کشیده و در موضوع قمر هر روز در هر منزل که باشد از شرطین و بطین و ثریا و دابران و هفعه و ذارع و نژه و نارشا و بطن الحوت نموده و سی دایره بر گرد دایره قمر نهاده که هر یک روز از ماه بگذرد،دایره سفید سیاه شود تا آخر ماه.دوازده خانه یمین و دوازده خانه بر یسار چرخ ساخته که دوازده دایره یمین هر یک ساعت که گذرد از دریچه ی که از دریچه ای که در زیر آن ساخته،مرغی رویین سر بیرون کند و مهره ای از دهن در طاسی که در زیر این دریچه ساخته است بیاندازد و درآن چرخ به گردش در آید.یک تخته از آن دوازده خانه یمین رصد سیاه شود ساعتی از زمان گذشته باشد و در وقت صبح و پیشین و پسین و شام و خفتن چون مرغ مهره در آن طاس اندازد آن چرخ به گردش درآید و در اندرون رصد طبل زده شود و بر بالای مناره علمی ظاهر شود،سپس آوازه و علم بازنشینند و بر بالای دایره خمسه متحیره باشد و منسوبات هر روزه به آن کواکب و اسامی روزها نوشته و در کنار آن رصد تنوره ی مسینی پر آب نموده و لنگری بر زنجیر آویخته بر روی آب و به طریق اسطرلاب در پایین آن تنوره نهاده و از تنوره آن آبی بیرون می آید و در چاه می رود و هر مقدار آن آب کم می شود آن لنگر فرو می رود،قریب یکصد و پنجاه قطعه طناب هر یک را لنگری چوبین بر آن متصل کرده و آویخته به آن لنگر حرکت می کند و آن دوازده خانه که برابر دوازده ساعت شب و روز است در سوراخ کرده وهر ساعت از شب چراغی نهاده می شود و در هر ساعتی که از شب می گذرد چراغی باز نشانده می شود و مصنف این رصد مولانا خلیل بن بی ابکر آملی است و در پایین چرخ پنجره ای کشیده و به معلقی بهم نشانده.از مورخ تاریخ یزد بر می آید که مولانا خلیل آملی تا سال ۷۲۵ هجری قمری و چندین بعد از آن نیز در قید حیات بود.

اطلاع دقیقی از آخرین تاریخ فوران این آتشفشان در دست نیست اما چیزی که می دانیم این است که قلعه حسن علی در دوره چهارم زمین شناسی ایجاد شده است و حدود 5 هزار تا 50 هزار سال پیش فعالیت داشته اند. بمب های آتشفشانی نتیجه چرخش مواد خمیری خارج شده از آتشفشان هاست که به شکل دوکی هستند. بعد از این که یک آتشفشان اتفاق می افتد، سنگ ها و مواد درونی زمین که در دمای بالا به شکل مذاب هستند، به صورت گدازه های آتشفشانی، گازها و خاکستر بیرون و به سطح زمین می رسند.

در نتیجه می توان پی برد که آتشفشان های سهند در چند مرحله فعالیت داشته اند و بعد از یک دوره آرامش، مجددا شروع به فعالیت کرده اند. آتشفشان نیمه فعال سهند در فاصله 40 کیلومتری از جنوب تبریز قرار دارد و با آتشفشان های کوچکتر اطراف خود همچون آتشفشان های شمال غرب دریاچه ارومیه و مرکز آتشفشانی ارمنستان که در نزدیکی مرز ایران است، ارتباط دارد. روم، 10) راه علاج هم مراقبت است؛ باید مراقبت و نظارت کنیم بر خودمان، بر مجموعهمان، انگیزهمان را افزایش بدهیم، کارمان را متراکمتر کنیم، پُرکاری، پرهیز از لغزشگاهها، خلاصه در یک جمله تقوا؛ تقوا.

هنگامی که امیرمکرم، حاکم مازندران، مرحوم صحت الملک را برای تربیت و آموزش فرزندش به آمل دعوت کرد تا دیرگاهی در آن دیار اقامت گزیند، امیر مکرم که تیزهوشی عبدالله را در فراگیری دروس شنیده بود، پشنهاد کرد تا صحت الملک او را نیز آموزش دهد. کسانی را که ایمان آوردند، بر دشمنانشان مدد کردیم تا چیره و پیروز شدند. این بخش از ماگما که به روی سطح زمین نمی آیند، سنگ های آذرین درونی چون گرانیت را به وجود می آورند.

در پیرامون دهانه های این کوه، روانه هایی وجود دارند که به نظر جوان هستند چون هیچ گونه آثار فرسایشی در آنها دیده نمی شود. به عبارتی دیگر سنگ ها با گرمایی که داخل زمین وجود دارد، ذوب شده و مواد مذاب را تشکیل می دهند که به آن ها ماگما و گدازه می گویند. از پدیده های طبیعی زمین که نقش مهمی در تغییر و تحول مربوط به گوشته و پوسته زمین را دارد، به نام آتشفشان است. قله آتشفشانی سبلان در نزدیکی مشکین شهر، مرکز استان اردبیل است. سایر قله های این رشته کوه عبارتند از: سلطان، دمیرلی، آغ داغ، موتال داغی، آتشان، شیرداغی، کمال، حرم داغی و درویش.

این کوه آتشفشانی در خلیج گینه قرار دارد و نام قله آن فاکو می باشد. تفتان تلاش میکرده همهچیز را برای خود و به نام خود کند و زنده از این بابت بسیار ناراحت و دلخور بوده است. کوه بزمان با ارتفاع 3497 متر از سطح دریا، یکی از کوه های آتشفشانی نیمه فعال ایران واقع در شمال چاله جازموریان در استان سیستان و بلوچستان است. کوه بزمان از سمت غرب امتداد می یابد و به رشته کوه های بارز در استان کرمان متصل می شود.

قلعه حسن علی در جنوب شرقی استان کرمان و شهرستان راین واقع شده است که از خروجی راین به سمت جیرفت می توان به طرف این کوه آتشفشانی حرکت کرد. مسجد طايفه بنوحارثه را اکنون مسجد المستراح مي نامند و اين از بابت استراحت حضرت در آنجا ـ در سفر جنگي به سمت اُحد يا موضع ديگر ـ دانسته شده است. کشتی نوح: اسکلت فلزی، بدنه چوبی آزمایشات دانشمندان وجود قطعات آهن را در فواصل منظم و معین در ساختار کشتی تأیید کرده است.

همچنین به نظر میرسد که داخل کشتی به بخشهایی تقسیم شده که محققان بر این باورند که محل نگهداری حیوانات بوده است. نام ساوجبلاغ ترکی و به معنی «چشمه آب سرد» است .این شهرستان دارای روستاهای زیادی است و محصولات کشاورزی فراوانی دارد. گستردهترین و بلندترین فلات جهان فلات تبت نام دارد که «بام دنیا» خوانده میشود، این فلات از برخورد صفحات زمینساختی هندو-استرالیایی و اوراسیایی ساخته شدهاست. در این کتاب که به دست کتزیاس یونانی نوشته شده، اولین بار این کوه به نام بیستون یا همان Bagastanon معرفی میشود. اولین اشاره بـه این جایگاه درکتاب دیودوروس سیکولوس بود کـه در ان بخشی از نوشتههاي کتزیاس یونانی دربارهٔ بیستون آورده شدهاسـت.

این صعود توسط یک تیم اکتشاف به سرپرستی دانشمند آلمانی Friedrich Parrot، و یک بومی ارمنستان که تحصیلات خود را در غرب انجام داده بود در زمینه دستاوردهای ادبی خود و برای کار پیشگام خود در توسعه مدرن آموزش و پرورش سکولار در زبان بومی از امپراطوری روسیه انجام گرفت. همچنین در کتب مختلف آمده، لفظ کرج از کلمه کرژ به معنی کوهپایهاست. اگر در ذهنتان فکر رفتن و حتی صعود به قلهها را دارید، بهتر است بدانید آبوهوای این کوه در فواصل مختلف سال چطور است. مواد تشکیل دهنده گدازه ها که دمای آن ها مختلف بوده و حتی به ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد نیز می رسد، دارای ترکیب یکنواختی نسبت به ماگما هستند.

در دهانه کوه قلعه حسن علی دریاچه نمک بی نظیری تشکیل شده است. در اين وقت، سپاه مشرکين در جنوب کوه احد وغرب کوه رمات و طبعاً با فاصله اي قابل قبول از احد و محل استقرار سپاه اسلام مستقر شده است. منطقه قفقاز سرزمینی کوهستانی، افسانه ای و زیباست که در محدودهای به وسعت ۴۰۰هزار کیلومتر مربع از شرق به کرانههای غربی دریای خزر و از غرب به کرانههای شرقی دریای سیاه محدود می شود.

این کوهها میان مناطق پست کویر لوت در ایران و هیرمند در افغانستان واقع شده و دیواره شرقی فلات ایران را می سازند . 5- نواحی مرکزی فلات ایران (ایران مرکزی) کوههای نواحی مرکزی فلات ایران به دو دسته عمده تقسیم می شوند که عبارتند از: – ارتفاعات منفرد و پراکنده در سطح فلات ایران کوههای جغتای در شمال سبزوار، چهل تن در شمال کاشمر و تربت حیدریه، رشته ارتفاعات بین طبس و کرمان شامل کوههای نیزار، کوه مرغوب و کوه پلوار، رشید کوه در جنوب دشت کویر، کوه دربید در شمال شرق یزد و کوه یخ آب در جنوب دریاچه نمک از مهمترین رشته کوهها و ارتفاعات پراکنده ایران مرکزی محسوب می شوند.

توفان ها از رسوب خاکسترهایی که توسط باد جابجا می شود، به وجود می آیند. اما ماگمای ناهم شیب با قرار گرفتن به شکل قطع لایه بندی موازی در سنگ ها به وجود می آید. این مواد روی سطح زمین به شکل های مختلفی سرد می شوند. طبق روایات زمین آرتاوازد را در نزدیکی سرچشمه رود گینو بلعیده است. تصور عامه مردم این است که کوه های آتشفشانی خطرناک هستند و نباید نزدیک آنها شد؛ اما این باور اشتباه است. به طوری که حتی بعد از خاموش شدن آن ها نیز، خروج این گازها ادامه خواهد داشت.

این رشتهکوه از کرانههای دریاچه وان در کردستان ترکیه آغاز شده و پس از گذشتن از استانهای آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و اصفهان و چهارمحال و بختیاری و خوزستان و لرستان تا استانهای فارس و کرمان ادامه مییابد. وجود معادن طبیعی و رشد صنعتی ناشی از طبیعت مستعد منطقه بعدها، در طول تاریخ و در عصر آهن و مفرغ نیز سبب شکوفایی استعداد ساکنان این ناحیه شد. همچنین از روستای «کوته» تا قله، تقریبا 10 ساعت طول میکشد و تا چشمه «آب خوش» کوه تفتان در نزدیکی « تنگ گلو» آب شربی وجود ندارد؛ پس حتما برای عبور از این مسیر حواستان به این نکته باشد!

با پایان یافتن جنگ جهانی اول و فروکش کردن آشوبهای داخلی، ایران و ترکیه از ۱۳۰۱ خورشیدی مجدداً به مذاکره بر سر مسئله مرزها پرداختند. علاوه بر آن توریست ها، اساتید، دانشجویان و دانشمندان بسیاری برای مطالعات خود به این مناطق سفر می کنند تا از نزدیک این آتشفشان های خارق العاده را ببینند. 2- مسير غير رسمي: تهيه پاسپورت الزامي است، سپس وارد شدن به مرز تركيه و سكني گزيدن در نزديكترين شهر به كوه آغري ، پيدا كردن يك رهبر با پرسو جو كردن از اهالي محل به ويژه هتل داران.ظاهرا اين افراد با گرفتن مبلغ 80 دلار در ازاي هر نفر، راهنمايي افراد را پذيرا مي شوند.

با کمی تاخیر یکی از همنوردان که پیگیر بنر گروه بوده است، ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه تهران را بوسیله یک دستگاه اتوبوس ویژه تختخوابشو به مقصد مرز بازرگان ترک نمودیم. یکی از سیاستهای اصلی آن رعایت احترام به صاحبان نظریه است. دریاچه سبلان که بیضی شکل است و 40 متر عمق دارد، حتی در فصول گرم سال هم دمایی نزدیک به صفر دارد. کراترهای این ناحیه عمدتا دایره شکل هستند و کراتر های بیضی شکل کمتر به چشم میخورند. مواد مذاب یا به صورت فوران های ناگهانی و انفجاری و یا به شکل تدریجی از دهانه کوه های آتشفشانی خارج می شود.

دیدگاهتان را بنویسید