رمزگشایی از نمادهای هفت اقلیم هفت پیکر

در کتاب تهذیب الاحکام اثرِ محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی ، دانشمند امامی قرن پنجم آمده در کتب خواص آورده اند که: “هرکه را علت لقوه باشد عادت کند که بیشتر در سنگ حدید نگاه کند شفا یابد و داشتن آن دفع جن کند. در یشت پنجم اوستا، این رود (چشمه) بهعنوان فزاینده حیات و چارپایان و گیاهان و چشمهای که به همه کشورها رونق و حرکت میبخشد نیایش میشود. این ایزدبانو در دوران ساسانیان به یکی از الهههای بسیار مقدس برای ایرانیان تبدیل شد و به چنان مقامی در باورهای ایرانیان دست پیدا کرد که نهتنها معابد بسیار مجلل و باشکوه برای او ساخته شد، بلکه تندیسها و نمادهای این ایزدبانو را نیز در جایجای این سرزمین پهناور مییابیم.

غلظت بالای دی اکسید گوگرد در جو زهره که یک گاز آتشفشانی رایج است یکی از دلایلی است که دانشمندان با استناد به آن میگویند که این سیاره هنوز آتشفشانهای فعال دارد. کوئنتین در حال آماده شدن برای رفتن به هاروارد است و آقای کامپسون بخشی از زمینهایش را برای تامین هزینههای دانشگاه میفروشد. گروهی از پژوهشگران با انجام تحقیقاتی و با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی نشان دادند که در جو سیارات اورانوس و نپتون دانه های الماس مانند تگرگ ساخته شده و فرو می ریزند.دانشمندان می گویند: منشاء این الماس ها احتمالا از متان است.

نکتهی آخری که باید متذکر شوم این است که بخشهایی از پُلزیگ-باوْ محل استقرار ستاد فرماندهی سازمان سیا در آلمان بود و در دههی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هدفِ سه حملهی تروریستی قرار گرفت؛ احتمالا کارْ کارِ اعضای فراکسیون ارتش سرخ (آر.ای.اف)۱۷ بود: گروهی انشعابی۱۸ که در جنبشهای دانشجویی آلمان در اواخر دههی۱۹۶۰ ریشه داشت. پوسته ی این قمر احتمالا از یخ تشکیل شده است. در این نظریه او میکوشد اثبات کند که آفرینش از عدم محقق شده و صورتها به تدریج دگرگون میشوند، ولی مادّه به شکل ثابت باقی میماند.

سیاره نهم در میان رگههای درخشان و براق کهکشان راه شیری گم شده است. زهره دارای متراکمترین جو درمیان سیارههای منظومهی شمسی است که ۹۶ درصد آن از کربن تشکیل شده است. این غول گازی بیشتر از هیدروژن و هلیوم ساخته شده، اما وجود ردپایی از آمونیاک، فسفین، بخار آب و هیدروکربن در جو سیاره باعث شده نا زحل به رنگ متمایز قهوهای و زرد در آید. تنپوشی زرین پیکرش را میپوشاند، در دستش دستآویزهای گرانبها و در گوشش گوشوارههای زرین دارد و بر گردنش سینهریزی از گوهر آویخته است.

12- درجه بندی واندازه مدارها از استوا به سمت قطب چگونه است؟ محققان همچنین نشان میدهند که منابعی مانند رعد و برق، فورانهای آتشفشانی و حتی برخورد شهابسنگ نمیتوانند مقدار آمونیاک مورد نیاز برای توضیح این ناهنجاریها را از نظر شیمیایی تولید کنند، حیات، اما، ممکن است این کار را بکند. دانشمندان ممکن است در چند سال آینده فرصتی برای بررسی وجود آمونیاک و نشانههای حیات با ماموریتهای Venus Life Finder، مجموعهای از مأموریتهای پیشنهادی با بودجه خصوصی، که سیگر محقق اصلی آن است، داشته باشند. پل ریمر، دیگر نویسنده اصلی این مطالعه، شروع به بررسی دادههای ماموریتهای گذشته به زهره کرد.

در آبان ماه سال جاري روسیه کاوشگری به نام فوبوس گرانت با هدف فرود روی این قمر و مطالعه آن برای بررسی منشا آن و بازگرداندن 200 گرم از خاک و سنگ فوبوس پرتاب کرد که در مدار زمین ارتباط با آن قطع شد و ماموریت آین کاوشگر شکست خورد . بشر سیاره زهره را، که بعد از ماه دومین جرم درخشان در آسمان است، از زمانهای پیش از تاریخ میشناخته و ردپای آن در فرهنگ بشری بسیار دیده میشود. در اسطورههای ایرانی، آناهیتا (ناهید) نهتنها ایزدبانوی آبها، بلکه سرچشمه رودهای جهان است. چنانکه گفته شد، زهره نام عربی ناهید است و ستاره اهل طرب و ستاره مخصوص زنان و اهل زینت و تجمل است و لهو و طرب و عشق و ظرافت به او اختصاص دارد.

زهره در نظر اعراب «ستاره» اهل طرب و مخصوص زنهاست. نویسندگان این مطالعه که از دانشگاههای MIT، کاردیف و کمبریج هستند، اخیراً یک مسیر شیمیایی را شناسایی کردهاند که از طریق آن حیات میتواند محیط اسیدی زهره را خنثی کند و یک نقطه قابل سکونت در ابرهای آن ایجاد کند. در اتمسفر زهره، دانشمندان مدتهاست که ناهنجاریهای گیجکنندهای مانند غلظتهای کوچک اکسیژن و ذرات غیر کروی بر خلاف قطرات گرد اسید سولفوریک را مشاهده کردهاند که توضیح آنها دشوار است. در بازهای که در هلند بودم با پژوهشگرانی از انگلستان، فرانسه و آلمان همکاری داشتم. به نظر نمیرسد قبل از ده سال آینده چنین اتفاقی در مورد کرهی مریخ بیفتد، اما انجام این کار برنامه ریزی شده است.

رومیها بعدتر این سیاره را، به احترام الهه عشق در فرهنگ خود، ونوس (Venus) نامیدند و یونانیها هم آن را به الهه عشق خودشان، آفرودیت (Aphrodite)، منتسب کردند. در دهه ۱۹۷۰، این گاز به طور آزمایشی در ابرهای سیاره توسط کاوشگرهای Venera ۸ و Pioneer Venus شناسایی شد. در سده یازدهم، ابن سینا متوجه پدیده گذر ناهید شدهبود و چنین نوشت که ناهید حداقل گاهی زیر خورشید قرار میگیرد. اگر گرانیت در سطح زمین قرار گیرد ، ناشی از بالا آمدن سنگهای گرانیت و فرسایش سنگهای رسوبی بالای آن است.

در روز هفدهم اوت هال با پیدا کردن قمر دوم مریخ به هیجان آمد. با توجه به این موضوع قابل درک است که چرا دو پروژه اسپیس اکس و ناسا در سالهای اخیر توجه زیادی به مریخ داشتهاند. مریخنورد استقامت در روز ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۱ بر روی سطح مریخ فرود آمد تا به جستجوی دهانه جزرو بپردازد. این مریخنورد یک بالگرد مریخی نیز به نام نبوغ با خود به همراه داشت که تاکنون ۱۷ پرواز موفقیتآمیز داشته است. فشار و درجه حرارت شدید در اعماق این سیاره سفینههای فضایی را که میخواهند به درون این سیاره پرواز کنند خرد، ذوب و بخار میکند.

در مقام قیاس، اقیانوسهای کره زمین حدودا ۳.۸ میلیارد سال پیش شکل گرفتهاند، آن هم در حالی که عمر سیاره بیشتر از ۷۰۰ میلیون سال بوده است. به واسطه ی تنش ها و فشارهای محیطی برخاسته از آنها، به مثابه جستارهای امنیتی تفسیر شدند و از آن زمان به بعد، پیوند محیط زیست با امنیت و سیاست، آگاهی سیاسی و احساس فوریت پاسخ برای حل مسائل محیط زیستی و افزایش سطح امنیت را برانگیخته و آن را به صورت مسئله ای سیاسی و امنیتی درآورده است. ودر این زمان خورشید بر کدام مدار عمود می تابد؟

حالا این سوال پیش میآید که CODA دقیقا چه چیزی دارد که حتی پا فراتر از فیلم تخیلی پر هزینهی Free Guy گذاشته و امتیازی بیشتری هم کسب کرده است؟ آبان یشت، که یکی از یشتهای بلند اوستاست، مربوط به ایزدبانو ناهید است که به صورت دوشیزهای بسیار زیبا و بلندبالا و خوشپیکر توصیف شده که برای ازدواج و عشق پاکِ بیآلایش، که موجب تشکیل خانواده شود، اهمیت فراوانی قائل است. سارا سیگر، یکی از نویسندگان این مطالعه و استاد کلاس علوم سیارهای MIT میگوید: «هیچ شکلی از حیات که ما آن را میشناسیم نمیتواند در قطرات اسیدی زهره زنده بماند.

در قرن یازدهم، ابن سینا متوجه پدیده گذر ناهید شدهبود و چنین نوشت که ناهید حداقل گاهی زیر خورشید قرار میگیرد. در آسمان شامگاهی شبهای بهاری و تابستانی، درخشش این سیاره جلوه خاصی به افق غربی میدهد و گاه قرار گرفتن آن در کنار هلال باریک ماه زیبایی آن را دوچندان میکند. فیلم سینمایی «روز هشتم» به کارگردانی «ژاکو فان دورمل»، پنج شنبه 26 اسفند ماه ساعت 11 از شبکه نمایش پخش میشود.

تکرار این روند به عادتی تبدیل می شود که فرد در آن به مقایسه خود با دیگران می پردازد و در هر مقایسه نهایتا به این نتیجه می رسد که، بازنده است و از هر فرد دیگری کمتر و نا موفق تر است. ولی در شازده کوچولو شما می بینید که ابتدا او بندها را از پایش باز می کند و به آگاهی می رسد و سپس عشق را پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید