زندگینامه عالم جلیل القدر ایت ا کوهستانی

اسکندر به مدت یک سال در دشتهای آسیای میانه سرگردان بود و با تاختوتاز جنگجویان این سامانها روبرو میگشت و شماری از سپاهیانش را نیز به علت سرما و کمبود خواروبار از دست داد. آخرین باری که کوه تفتان دچار آتشفشان شده، در سال های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ بود. بههرحال تا مجلس ششم شرایط حاکم بر کشور و انتخاباتها به نحوی بود که انتخابات، «خودکنترل» بود و دو گرایش سیاسی موجود، یکدیگر را کنترل میکردند. درحالی که ساسانیان سرگرم گسترش امپراطوری خود بودند، هونها بازماندگان بی قدرت کوشانی را در هم کوبیده و مدت کمتر از یک قرن بر افغانستان حاکم شدند.در قرن ششم میلادی خسرو انوشیروان ساسانی هونها را از باکتریا راند و این منطقه بار دیگر به امپراطوری ساسانی پیوست.

احزاب تاجیکستان 1- حزب کمونیست: در نخستین روز هایی که تاجیکستان تحت سیطره حکومت کمونیستی قرار گرفت، حزب کمونیست در این کشور تشکیل شد و در تمامی دوران حاکمیت، این حزب تنها حزب موجود در تاجیکستان بوده و قدرت را در اختیار و انحصار خود داشته است. پس از انقراض ساسانیان، اعراب مسلمان به بهانه انتشار دین اسلام همسایگان را مورد تاخت و تاز قرار داده، داراییها را به نام غنیمت تاراج، جوانان را به غلامی، زنان را به کنیزی و پیرمردان را بنام زندیق کشتند. ولی از سمت شرق ادامه خط الراس اصلی پس از قله بدون نام 5681 متری به کوه فارزمند (6185 متر) و متعاقبا به قلل لونکوه هاوار (6902 متر) و لونکوه شرقی و در امتداد شرقی به گردنه عموشاه (5500 متر ) رسیده مجددا ارتفاع می گیرد و پس از یک قله بدون نام 6030 متری دیگر و مجموعه قلل دیگری به نام های رهوروم ( 6535 متر) ودر شمال آن قله پنجه در ارتفاع 6328 متری به طور کامل به خاک افغانستان وارد می شود.

گردنه کوتقاز (5468 متر) شاکوال را از ارتفاعات دیگر دور ساخته است. پس از گردنه مرتفع ، به واسطه قله لانگتا برفی (6827 متر) بر روی مرز و سپس قله لنگهار (7061 متر) کمی به داخل خاک پاکستان – و مجددا بر روی نوار مرزی به سمت شرق به قله مرتفع ارگنت (7016 متر) ارتفاع افزایش می یابد. خط الراس اصلی در جناح شمالی تیریچ میر با عبور از قله 6632 متری گوم به قلل گل لست زوم به ارتفاع 6665 متر و 6611 متر رسیده، سپس از طرف شمال افت کوتاهی داشته و مجددا در قله 6507 متری گزیسستان بر ارتفاع آن به طرز قابل توجهی اضافه می شود.

ارتفاعات ارگنت و کوه کوتقاز و لونکوهاوار از جمله قللی هستند که دارای صعود های نسبتا ساده تر و قابل دسترس می باشند. هندوکش در اینجا امتدادی وسیع می یابد و شاخه های مختلفی از آن به داخل خاک پاکستان جدا می شود که با تشکیل ارتفاعات بونی زوم و سرقرار در چیترال پاکستان می گسترند. به عکس قللی چون تیریچ میر، سر قرار، استورونال، بونی زوم، آوی زوم، برم گول زوم، که با یخچال های مرتفع و دیواره های صخره ای روبه رو هستند.

ای مهـرِ دارنده دشتهای پهناور! ۱۳۳ مهـرِ دارنده دشتهای پهناور پس از کشتن دیوان و پس از بر انداختن پیمانشکنان، سواره از فراز «اَرِزَهی» و «سَـوَهی» میگذرد؛ از فراز «فْـرَدَه ذَفْـشو» و «ویدَه ذَفْـشو»، و از فراز «وُئورو بَـرِشْـتی» و « وُئورو جَـرِشْـتی» و از فراز این کشور درخشان «خْـوَنیـرَث» میگذرد. پس از قدرت گرفتن دین اسلام در عربستان و تصمیم پیامبر اسلام به ترویج آن در دیگر کشورها، اعراب در سال ۳۲ ه.ق (۶۵۲ میلادی) پس از شکست یزدگرد سوم ایران را فتح و سلسله ساسانی منقرض گشت. حدود دوهزار سال پیش از میلاد مسیح، سرزمین هندوکش (افغانستان) مورد هجوم اقوام آریایی که از درههای پامیر سرازیر شده بودند قرار گرفت و به تصرف این اقوام در آمد.

از دو سده چیرگی پادشاهان یونانی باکتریا چیزی به جز برخی از سکههای آن زمان بجا نمانده است. خاندان کوشان در حوالی سال ۲۲۰ میلادی، زمانی که خاندانهای کوچکی اینجا و آنجا سر بلند کرده و برخی از نقاط را تصرف نمودند منقرض گشت. پس از برونرفت اسکندر از باکتریا (سرزمین باختر)، برخی از سردارانش پادشاهی کوچکی تشکیل داده و مدت دویست سال بر این سرزمین فرمان راندند. لشکریان اسکندر پس از اشغال غزنه و کابل، در شمال کابل (غوربند) شهرک دیگری را نیز به نام اسکندریهٔ قفقاز بنا نهادند. برای این دو که تا به حال به همراه هم کوهنوردی نکرده اند، این یک مشکل اساسی است.

تاجیکها در حال زدودن واژه های روسی از زبان خود و جایگزین کردن لغات فارسی به جای آن هستند. آن ایزد بزرگِ نیککردار، پیکر خود را به مانند ماه میدرخشاند. پس از شکست ایرانیان از لشکریان اسکندر و گشوده شدن پایتخت هخامنشی، داریوش سوم به سوی شرق متواری گشت و توسط بسوس، بدخش (والی) بلخ، کشته شد. اسکندر هرات را تصرف و پس از سپری نمودن زمستان در سیستان، وارد ناحیهای شد که به نامش اسکندریه (قندهار امروزی) نامیده شد. لیث کابل وحومه ان را به تصرف دراورد و ازان پس این سرزمین به تدریج به تصرف کامل اعراب مسلمان درآمد.

شهرستان كوهدشت از وضع اقتصادی نسبتا خوبی برخوردار است و محصولات کشاورزی و دامداری آنجزو صادرات شهرستان به شمار می آيند. نام ساوجبلاغ ترکی و به معنی «چشمه آب سرد» است .این شهرستان دارای روستاهای زیادی است و محصولات کشاورزی فراوانی دارد. هر آتشفشانی بعد از مرحله ی فعال، دارای مرحله آرام و خاموشی است که فعالیت آن به شکل خفیف ادامه می یابد. آنگاه با ورود به دوره سطح عالی، با تلاش تحسین برانگیز و حوصله مندی بی نظیر، در محضر اساتید بزرگی زانوی ادب زد و برای تبحر هر چه تمام تر در علم فقه، کتاب گران سنگ مکاسب شیخ اعظم انصاری را در محضر حضرت آیت الله مقدس یکه و لنگی تلمذ کرد.

خورخه لوئیس بورخس در نگارش کتاب موجودات خیالی از مخلوقات افسانهایِ القزوینی الهام گرفت. قدیمیترین اثر مکتوبی که در آن از سرزمین هندوکش ذکر به عمل آمده، اوستا کتاب مقدس زرتشت است. در بحبوبه بیپولی شاه، در همان ماههای آخر بیست هزار تومان برای کمک به مخارج دربار فرستاد و تمام املاک خود را برای امور خیریه وقف کرد، او در انجام فرایض مذهبی و رعایت احترام روحانیون واقعی هم نهایت کوشش را به جای میآورد. بنابراین تشکیل این واحدها در ارتباط با پیدایش اقیانوس تتیس در تریاس میانی- پسین و سپس بسته شدن آن در آخر کرتاسه در اثر برخورد صفحه ی عربستان با صفحه کوچک ایران- افغان بوده است.

در کابل اعراب با ایستادگی جوانی بنام رستمداد کابلی روبرو شده چندین شبانه روز در محاصره ماندند، آخر قوای تازه دم اعراب تحت فرماندهی یکی از سرداران عرب به نام لیث ابن قیس معروف به شاه دوشمشیره به کمک سپاهیان رسیدند. اسکندر با سپاهیان خود وارد مناطق حاصلخیز آسیای میانه شد و میگویند با دختر یکی از خانهای محلی تخارستان نیز ازدواج کرد که اسمش رخسانه(Roxana)بود. امام ،ادیب،بزرگ عرفای زمان، امام خطیب الخطاب ، شیخ خلیفه مازندرانی معروف به شیخ خلیفه بنیان گذار نهضت سربداران خراسان بود.شیخ خلیفه مردی پاکیزه روزگار بود از اهالی مازندران که چندی را در نزد شیخ بالو زاهد آملی هم قریه خود که از اقطاب مازنداران بشمار می رفت، تلمذ و شاگردی کرد، اما چون آنچه را که به دنبالش بود در محضر ایشان نیافت، تصمیم گرفت تا به محضر شیوخ و عرفای دیگر بشتابد.

آن به شتاب نیروی پندار پرّان، و به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشود. «سپند مینو»، خرد مقدس، مینوی ورجاوند، جهان نیکیها، نیروی نیکی، و نیز مهمترین فروزه اهورامزدا است و گاه بجای نام او آورده میشود. او که چهرههای گوناگون آفرینش «سپند مینو» را هنگام بردمیدن نمایان میسازد. او که از نیرومندترینِ ایزدان، از دلیرترینِ ایزدان، از چابکترینِ ایزدان، از تندترینِ ایزدان، و از پیروزمندترینِ ایزدانِ پدید آمده بر این زمین است. آنگاه به قله شاخص 4792 متری نوشاق بر روی مرز دو کشور پاکستان و افغانستان می رسد. جناح شمالی این قلل در داخل خاک افغانستان تشکیل قله مستقل کیشمی خان (6745 متر ) را می دهد ودر ادامه خط الراس اصلی به قله 7086 متری شاکوال ملحق می گردد.

همین امر سبب شده است که صعود به این کوهستان کمتر از اورست باشد و درصد کشته شدگان این قله نیز به مراتب کمتر از اورست است. چند روز گذشت تا اینکه کدخداي پایین ده فکري به ذهنش رسید و به مردم گفت: بیل و کلنگ تان را بردارید تا چندین چاه حفر کنیم و قنات درست کنیم. او که ده هزار دیدهبان دارد؛ آن توانای فریفته نشدنی و از همه چیز آگاه را. ۱۴۱ آن پیروزمندی که رزمافزاری خوشساخت بر گرفته است؛ او که در شب، پاسبانی فریفته نشدنی است؛ در میان زورمندان، زورمندترین است؛ در میان دلاوران، دلاورترین اسـت؛ در میـان بخشندگـان داناترین است.

دیدگاهتان را بنویسید