طول این کوه 628 کیلومتر است

نقاشیهای مذکور نقش جادوی و سحر آمیزی داشتند و معمولا افراد این نقوش رابر روی دیواره غارها ایجاد می نمودندو آرزو وآمال خویش راکه همانا شکار بود بر روی دیوارهها نقش میکردند تا شاید در عالم واقع بهتر بتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند بعلاوه با ایجاد این نقوش که در زندگی آنها مهم بودبا این عمل امید به فراوانی آنها رادر عالم واقع تسهیل می نمودندنقوش صخرهای میرملاس و هومیان ازجمله آثار بی نظیر درسطح کشور است که نشان از دیرنیکی و باستانی بودن این خطه دارد نقوش دره میرملاس با نقشی لنگرکشتی آغاز میشود پس نقشهایی از میدانها شکار گوزن به صورتهای فردی و جمعی است تعداد آنها در دره میرملاس ۱۸ و در هومیان ۱۰ نقش است که عمدتاً به رنگ سیاه اخرایی و زرد رنگ طراحی و اجرا شدهاند.

در هر حال طرح جابر سال های زیادی است که در مدارس کشور ایران اجرا میشود و تا به حال نمرات درخشانی را در کارنامه فعالیت خود داشته است. بعد از جنگهای داخلی در افغانستان فعالیت این کارخانه نساجی متوقف شد و در سال ۱۳۹۵ دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. رود آمو (جیحون): از کوههای «پامیر» سرچشمه گرفته و حدود 1126 کیلومتر از طول آن در قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است و بخشهایی از آن قابل کشتیرانی است. این شعبه از استالف گذشته به جانب غرب گل دره و شکر دره به رفتار خود ادامه می دهد و از این قسمت یک شعبه به جانب شرق جدا شده کوتل خیر خانه را به شمال شهر کابل بوجود می آورد .

امير شير علی خان به منظور استحکام پادشاهی، جلب حمايت مردم و تأمين امنيت، جرگه بزرگی در سال 1865 در کابل بر گزار کرد که 2000 نفر در آن اشتراک ورزيده بودند. اما خطرات وبی نظمیی های ناشی از ان را حتماء همهء مردم احساس می کند . از طرفی ، هرگاه قبیله ، کوچک یا منطقه ان محدود باشد ، سران بخشها – بزرگ وکوچک – غالباء درجرگه جمع می شوند وتمام قدرت اولس متحد میگردد ، چنان که خان نمی تواند ان را زیرا اداره وخواست خویش دراورد. سپس ماجرای مدعی شنیده میشود واگردفاع متهم مغایر ان بود، شاهدان را فرامی خوانند ومی پرسند تا حقایق کاملاء آشکارشود.

دارای خان که امکان داشتن خدمه ومحافظان را فراهم می سازد ومی تواند با پرداخت حقوق به بزرگان اولس فرمان دهد ، نیز از عوامل افزایش قدرت اواست. در میان اقوامی که گاه بیگاه درگیر جنگند هر فرد بالغ ناگزیر از خدمت است و یوسفزیان که نبرد های پیاپی از آنان جنگجویان تمام عیاری ساخته است ، یک سرباز پیاده در هر قلبه یا یک سوار در دو قلبه تعین می کنند. مدعی انچه راکه جرگه تعین می کند باید بپذیرد. این ماجرا پیوسته با تسلیم فروتنانه وپوزشخواهی همراه است ودر موارد مهم وجدی شماری از زنان جوان وابسته به خانوادهء مجرم به عقد کسی که بر اوستم شده وخویشاوندانش در می ایند مراسم تسلیم متهم به مدعی وانتخاب ( بدل) در برابر یک اجتماع بر گذار میشود.

اما با مهم شدن موضوع خان و جرگه همه مردمان جنگی را فرا می خوانند. ولی از این که شما میگوید در هیچ جای ماخد از زن بود پری بدخشی وجود ندارد من این را نمیپزیرم برای این که در سه کتاب مهم که بالای شعر زنان پارسی زبان نوشته شده است و در خصوص شعر زنان پارسی زبان کتابهای معتبر استند در هر سه این کتابها پری را به عنوان زن شناخته و شعر اش را آوردم است، مانند: کتابهای “زنان پارسیگو هفت شهر عشق” تالیف مهری شاه حسینی، کتاب “شعر زنان افغانستان” به کوشش مسعود میر شاهی7 و کتاب “کاروان ابریشم” به کوشش شمس الحق آرینفر8 که امکان میرود دوستی خوبم مینر بارش نام کتاب اش را با اندک تفاوت از این کتاب گرفته، آمده است که به باور من در خصوص شعر زنان پارسی زبان کتابهای مهمی هستند.

رشته کوه بابا در مرکز افغانستان واقع شده و از شرق به غرب امتداد دارد. این رسم در میان قبایل شمال – شرق رواج دارد ، در واقع ، آنان تنها مردمان اند که مالیه می پردازند. حتئ آنان هم وقتی مالیه می پردازند که برای پیشبرد یک هدف مشترک پولی لازم باشد. آنان در منطقۀ میچید یا مهشید در محوطۀ طایفۀ دوستعلی زندگی میکنند. این انجمن متشکل از خانان ، ملکان یا بزرگان وملایان است . حتی اشخاص با تجربه از طبقات پائین تر انجمن را مساعدت می کنند . در برخی از اولسها، رئیس وبزرگان قوم جانب مظلوم را به گذشت ومصالحه تشویق می کنند .

چشم به جای چشم و دندان به جای دندان اگر متجاوز از دسترسی مظلوم د ور باشد ممکن است انتقام از خویشا وندان ظالم گرفته شود .درموارد ی ممکن است ازهرفردی ازاقوام ظالم که به چنک او افتد انتقام بیگرد واگر فرصت نیابد شاید سالحا انتقام را به تاحیز اندازد. سجاوندی وقف را به شش قسم تقسيم كرده است؛(البته اگر ” لا ” را نیز از نشانه های وقف به حساب آوریم) : 1 ـ وقف لازم , با علامت (م ). 2 ـ وقف مطلق , با علامت (ط). البته چنیین انتقامی درگیریحای تازه می آفریند ونبردها را دائمی می سازد وگاه کشمکشحای پیدا می شود که ازنسل پدران به پسران منتقل می گردد.

البته استثنا ئات آشکاری هم دراین مورد هست. دوم: این دسته شامل آثاری اند که درسده نزدهم وآغاز قرن بیستم توسط خاورشناسان غربی جمع آوری گردیده وبنام کشورهای دیگر چون هنرفارس وهند مشهورگشته اند ، مانند آثار هده جلال آباد بنام (هنرهندی) Indian Art ونقاشیهای میناتوری هرات بنام (هنرفارسی)Persian Art و امثال آن که درین مورد باید توجه جدی صورت گیرد. فیض آباد در امتداد دریای کوکچه واقع شده و توسط این دریا بدو حصه تقسیم شده است، و(2500) خانه درین شهر وجود دارد. کوه رینیر یک کوه آتشفشانی عظیم واقع در ۸۷ کیلومتری جنوب شرقی سیاتل در ایالت واشنگتن در ایالات متحده است و ارتفاع آن به ۴۳۹۲ متر میرسد.

در دیگر قبائیل – یا در واقع بیشتر قبائیل – جامعه در چنین موارد با دخالت جدی طرف را مجبور می سازد تا به فیصله مردم گردن نهد، یا از میان اولس بیرون شود. درانان مدیریت وریاست خان درجهت خیرخواهی مردم است وبی گمان این عقیده با مفهوم پدرسالاری امیخته است بازهم برداشت نخستین که بیان شد قوی تر است . این جنگها گاهی منجر به غارت و چپاول گروه های کوچک می شود. اقوامی که گاه وبیگاه درگیر جنگ می شوند، اتحادیه موقت با دیگران تشکیل می دهند وجرگه های همه اقوام متحد در یک جرگه بزرگ برای بررسی طرح صلح یا جنگ ، گردهم می آیند.

قبایلی که کمتر درگیر جنگ می شوند افراد داوطلب را فرا می خوانند و هر که سلاحی بدست دارد می آید. پس عیسی با قدرت تمام به انجام وظیفه­اش می­پرداخت؛ و عیسی در همه شهرها و دهات گشته در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت ملکوت موعظه مینمود و هر مرض و رنج مردم را شفا میداد. تمام محاکمات جزائی در برابر یک انجمن( جرگه) انجام میگرد. به این ترتیب ، گروه های انبوه ولی نا منظم جکع می شوند ، زد و خورد غوغا می کند و سر انجام یک طرف بدون حمل کشتاری بزرگ شکست می خورد.

چون در پاییز و زمستان باد بسیار شدید در ارتفاعات کوه تفتان میوزد، فصل مناسبی برای کوهنوردی نیست؛ مگر آنکه آنقدر حرفهای باشید و ابزار و امکانات خوبی داشته باشید که بتوانید از این کوه، بدون مشکل بالا بروید. محیط سنتی و مردانه قهوه خانه ها فضای مناسبی برای خانواده ها فراهم نساخته و کافی شاپ ها محیط خانوادگی تر و مدرن تر و جوان پسند تری را فراهم آورده اند.

ها تطبیق می شود. مبلغ بر حسب نیاز تعین می گردد. برای هر جرم معین است، به جز در میان برادرانیان که جرگه مجازات را تعین می کند. کسی فکر نمی کند که با قناعت مظلوم ، جامعه ازرده میشود یا باید حقی برای مجازات داشته باشد . انان غالباء باهم خصومتهای پایدار دارند ، ولی تا شرایط خاصی این خصومتها را بیدار نسازد به خشونت دست نمی یازند . تائسیرات درازمد ت این نظام ، تشویق کشتارهای بیرحمانه است ،پیامرهای چنین حوادث خونین و عاد ت کردن مرد م به دید ن صحنه ها شاید برای حقوقه انان مبتدی افغانستان قابل درک نباشد .

این است که در هر فیصله کوششهای برای مهار کردن این خشونتها به عمل می اید . سپس طرفین با درود وسلام وگفتن ( سلام علیکم ) به ضیافت ومهان نوازی همدیگر می پر دازند ودر بسیاری از قبائیل به این جرگه نشود، در برخی از قبائیل فیصله یکطرفه در غیاب او صادر می شود. اما اگر ظلم یا جراحت چنان کاری وعمیق باشد که مظلوم حاضر به مصالحه نشود، اورا به حال خود می گذارند تا انتقامش را بگیرد. در بعضی احوال ، جرگه یا خان اگر نیرومند باشد- نه تنها متجاوز را مجبور می کنند تا رضایت مظلوم را حاصل کند، بلکه جریمه ای هم برای دولت گرفته میشود.

اما فیصلهء رخداد های مهمتر در اولسهای منظم ، بر حسب اهمیت به جرگه ، خان وبزرگان قوم ارجاع میشود ، اما بخشهای غیر تابع مستقلاء عمل می کنند . اما در میان قبایل خاوری کمتر قبیله ای است که در حالت جنگ واقعی یا خصومت دنباله دار( جنگ گرم وسرد) نباشد . عموماً حاضر نشدن در چنین فرا خوانها موجب شرمساری است و در میان اقوامی که مکرر درگیر جنگند ، عدم حضور در جنگ منجر به پرداخت جریمه نیز می گردد. اقوام فاتح ، زمینهای دشمن مضلوم را پایمال می کنند و جنگ را دوباره شعله ور سازد.

ولی ما به شرمساری است که آن را از یاد ببرد،یا از انتقام منصرف شود و برخویشاوندان وگاهی براقوام او فرض است که او را در گرقتن انتقام یاری کنند. این روستا در دهستان بلده قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۹۰ نفر بودهاست. ضقایای جزئی در انجمن روستا( کلی جرگه ) یادر محل حادثه حل وفصل میشود. متهم حقایق را پذیرفت ولی دلایلی برای حقانیت خویش داشت ، جرگه موضوع رابررسی می کند وفیصلهء مناسب در مورد بعمل می اورد.

دیدگاهتان را بنویسید