قمرهای منظومه شمسی – اورانوس -آشنایی با قمرهای منظومه شمسی

اپین (Mul.Apin) ثبت شده و ثبت آن را به یک ستاره شناس آشوری نسبت دادهاند. برای مقایسه، بهتر است بدانید که پایینترین دمای ثبت شده روی زمین تا کنون ۹۷.۸- بوده است که آن هم در منطقهای از قطب جنوب ثبت شده که هرگز نور خورشید را ندیده است. زمانیکه ما بخشی از این جهان (چه تکنولوژی – چه نژادها و چه محیطها) را معرفی میکنیم، آن بخش دیگر برای همیشه همراهبا ما خواهد بود. پلوتونتصمیم MAC (اتحادیه بین المللی نجوم) دیگر در مورد سیارات منظومه شمسی صدق نمی کند، بلکه یک سیاره کوتوله و حتی از نظر قطر کوچکتر از سیاره کوتوله دیگر اریس است.

بعضی از وضعیتهای امور تحقق یافته یا بالفعل هستند ولی برخی دیگر مانند «بودن کوآین به عنوان یک سیاستمدار برجسته» بالفعل نیستند و تحقق نیافتهاند. در بعضی مواقع سیاره زهره از دید ناظر زمینی از مقابل خورشید عبور می کند که به آن «عبور زهره» گفته می شود. دمای ستاره آن حدود ۹۷۰۰ درجه سانتیگراد است که تقریبا دو برابر دمای سطح خورشید است. این سیاره به ستاره خود بسیار نزدیک است، آنقدر نزدیک که یک سال حدود ۲۹ ساعت طول میکشد و دمای سطح آن به ۲۰۰۰ درجه کلوین میرسد. اما شکل آن نیست که این سیاره را مرگبار میکند بلکه نزدیکی به ستارهاش است.

یک سیاره مرگبار هم در نزدیکی خودمان داریم. جالب است بدانید که نزدیکی به ستاره باعث شده شکل این ستاره کشیدهتر باشد. این ابرها اگر ببارند، سنگریزه و تکه سنگهای کوچک از آسمان روی زمین میریزند. زهره تنها کمی کوچک تر از زمین است و فاصله آن تا خورشید در حدود ۱۰۸ میلیون کیلومتر( ۷۲ واحد نجومی )است. حتی تلسکوپهای کوچک هم میتوانند ظاهر راهراه آن را تشان دهند؛ کمربندهایی که در شمال و جنوب استوای آن ایجاد شده و حالت طبقهبندی به مشتری دادهاند. سیاره فراخورشیدی KELT-۹b هم دوبرابر مشتری و سه برابر سنگینتر از آن است. اندازه آن میتواند ۵۰-۱۵۰ برابر مشتری ما باشد و آن را به بزرگترین سیارهای که تا کنون در جهان ما کشف شده است تبدیل میکند.

سیاره فراخورشیدی «KELT-۹b» داغترین سیارهای است که تا به حال کشف شده است. فاصله زمین تا خورشید ۶۰ برابر بیشتر از فاصله CoRoT-۷b از ستارهاش است. سیاره «OGLE-TR-۵۶b» در برج قوس به فاصله ۵۰۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. این سیاره دور ستاره «Upsilon Andromedae A» میچرخد که ۴۴ سال نوری با زمین فاصله دارد. آنها به قدری نزدیک هستند که این سیاره فراخورشیدی در عرض یک و نیم روز، یک دور کامل دور ستاره اش میچرخد. این سیاره فراخورشیدی آنقدر به خورشیدش نزدیک است که در عرض ۴.۶ روز یک دور کامل دور آن میچرخد و همان طور که حدس میزنید، یک طرف این سیاره همیشه رو به خورشید و به طرزباورنکردنی داغ است.

درواقع این سیاره آنقدر به خورشید خود نزدیک است که در عرض ۲.۲ روز یک دور کامل دور آن میچرخد. اما اکنون میدانند که به دلیل دمای بسیار پایین آن چنین چیزی ممکن نیست. اما چرا باید روز نجوم برگزار کرد و تعریف برگزاری روز نجوم چیست؟ بازی رزیدنت اویل 2 ریمیک، عنوان اصلی را از پایه بازسازی کرد که با این کار توانست هم ریشههای خود را حفظ کند و هم آیندهای برای یکی از بهترین بازی های سبک ترس و بقا بسازد. جوانی کاسینی این قمر را در ۲۵ اکتبر ۱۶۷۱ کشف کرد. اخترشناسان در فوریه ۲۰۰۹، سیاره فراخورشیدی جدیدی در صورت فلکی تکشاخ در فاصله ۴۸۰ سال نوری از زمین کشف کردند و آن را «CoRoT-۷b» نامیدند.

همه این عوامل باعث شد که هنگام کشف آن، اخترشناسان فکر کنند امکان حیات روی این سیاره وجود دارد. تو همه چیز من هستی. WASP-۱۲۱b آنقدر به ستاره خود نزدیک است که دمای آن به ۲۵۴۰ درجه سانتیگراد میرسد؛ بنابراین هیچ چیز به حالت مایع یا جامد در آن وجود ندارد و همه چیز به گاز تبدیل میشود. هیچ دو نفری را نمیتوان و نباید با هم مقایسه کرد، از مقایسه خود با دیگران دست بردارید، تنها شخصی که باید خودتان را با آن مقایسه کنید خود شما هستید. تایتان، بزرگترین ماه زحل و دومین در منظومه شمسی ، بزرگتر از سیاره عطارد است، اگرچه انبوه تر باشد، و تنها ماه در منظومه شمسی است که دارای جو قابل توجهی است.

اگر یک قضیه هستی ضروری داشته باشد، در هر جهان ممکن وجود دارد ولی این موضوع کاملاً متفاوت از آن است که در هر جهان ممکن صادق باشد. این شامل اتمسفر فلزی آن هم میشود که پر از گازهای آهن و منیزیم است. اگر عطارد دارای جّو باشد،جوّ آن خیلی رقیق است و از این رو نمی تواند حرارت را حفظ کند.آن قسمت از این سیاره که از خورشید رو بر می گرداند حرارت خود را به سرعت از دست می دهد.دمای سیارات خارجی به وسیله ی جوّ آنها اندازه گیری می شود و میزان دمای مسطح آنها را نمی توانیم به طور دقیق و قطعی اندازه گیری کنیم.

اخترشناسان بر این باورند که این سیاره فراخورشیدی تا ۲۰۰ سال دیگر اتمسفر خود را از دست میدهد. ، نزدیک سه ماه باقی ماند، کمنور و کمنورتر شد تا ناپدید شد؛ در آغاز به تاریکی و سبز شدن گرایید، بعد شروع به پرتاب مداوم جرقه کرد، و بعد بیشتر و بیشتر سفید شد و سپس کمنورتر و ناپدید شد. این ویژگی ها، بررسی سیاره را از نزدیک دشوار میکند و فرودگرهای ارسال شده به آن را در نهایت ذوب میکند. در آن زمان یک ماه بزرگ اطراف زحل حرکت می کرده است که به مرور زمان سرعت حرکت آن بیشتر و بیشتر و فاصله اش روز به روز به زحل نزدیک تر شده است و در نهایت فاصله این دو به قدری کم می شود که ماه هم زمان از دو طرف کشیده شده و منفجر می شود.

منظور از میانگین سال های تحصیل، متوسط تعداد سال هایی است که دانش آموزان یک کشور در مدرسه حضور پیدا کرده و تحصیل کرده اند. بدون شک در بین زبان آموزان زبان انگلیسی تعداد زیادی وجود دارند که به سیارات و کهکشان ها علاقه دارند. آیا با توجه به تجربیات دانمارک و آلمان ، انگلیسی ها هم باید نگران نیروگاههای بادی خود باشند؟ هنگام جستجو در یکی از ساختمان ها که شبیه یک آزمایشگاه بزرگ بود نزدیک بود سعید به دام بیافتد ، اما توانست قبل از این که به طور کامل ساختمان را جستجو کند از آنجا خارج شود ، امــا بعد از این حــادثه فهمید چشم های مرموزی مرتب او را تعقیب و به دقت تحت نظر دارند .

دلیل روی آوردن لیل به تشریح نقش فرسایش دریایی، توجیه ناپذیر بودن مشاهدات متعدد مانند ناپیوستگی­های بزرگ در اسناد چینه­شناسی و سنگ­های سرگردان عظیم یخچالی در مناطق دور از انتظار بود. ویدیوهای آلایا از سال 2006) در دسترس است. براساس کاتالوگ زیستگاه پذیری سیاره ای، Trappist 1-e سومین سیارات غیرقابل پتانسیل قابل سکونت است که 95٪ شبیه زمین است. مدل AERMOD یک مدل دودکش در وضعیت پایداری می باشد که پراکنش هوا را بر مبنای ساختار تلاطم لایه مرزی سیاره ای و در مقیاس های قابل قبول توضیح می دهد.. همچنین نگارنده، اثر نیروهای گرانشی در منظومه شمسی را، از طریق زمانسنجی بر مبنای محاسبات پیش رصدی با زمانسنجی بر مبنای رصد تجربی، مورد بررسی قرار دارد و از این طریق نشان داد که مدار سیاره زهره در زمان آخرین گذر دارای ثبات بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید