متن كامل شازده كوچولو

۳. ستارهها در مکان خود ثابت میمانند هر چند به نظر میرسد که آنها از سمت شرق به سوی غرب در حال حرکت هستند، اما موقعیت سیارات همانطور که به دور خورشید میچرخند، تغییر میکند. این شیب باعث تغییرات فصلی شدید در اورانوس میشود و سبب میشود هر فصل 20 سال طول بکشد و چرخش این سیاره به دور خورشید در حدود 84 سال طول میکشد. این یعنی که مدت زمان گردش هر یک با مدت زمان چرخش آن به دور مرکز گرانششان برابر است.

اگر ستارهای در مرکز منظومه سیارهای باشد، خورشید نامیده میشود و این شانس خوبی است که درصد بالایی از ستارهها و کهکشانها وجود دارند که سیارات به دور آنها بچرخند. ۸. به نظر میرسد که ستارهها به علت شکست نور در جو زمین در حال چشمک زدن هستند، در مقابل سیارهها کمی به زمین نزدیکترند و نور خورشید توسط آنها منعکس میشود و بدون آنکه شکسته شود، مستقیم از جو زمین عبور میکند و بنابراین آنها چشمک نمیزنند.

سیارهها و ستارهها هر دو به دور ستارههای دیگر میچرخند و این شباهت بین این دو جرم آسمانی است. یافتهها نشان میدهند که دور ستارههای دیگر کهکشان راه شیری نیز سیارات سنگی دیگر بهاندازه زمین و بزرگتر از زمین وجود دارند. بزرگی بهرام نزدیک به یک دوم زمین است و قطر آن ۶۷۹۰ کیلومتر میباشد (بسنجید با قطر زمین: ۱۲۷۵۶ کیلومتر). بهرام، سیاره سرخفام سامانه ی خورشیدی، یک دوم زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. بدون خورشید و انرژی و گرمای شدید آن، هیچ حیاتی روی زمین وجود نخواهد داشت. دمای مریخ میتواند در گرمترین حالت تا 20 درجه سانتیگراد (70 درجه فارنهایت) و در سردترین حالت تا حدود منفی 153 درجه سانتیگراد (منفی 225 درجه فارنهایت) باشد و از آنجا که جو آن بسیار نازک است گرمای خورشید به راحتی از این سیاره فرار میکند.

در ظهور صبحگاهی خود به بیشترین درخشندگی میرسد و در قدر منفی ۴.۶ به راحتی در آسمان قابل تشخیص است. پروکسیما-ب در مداری به دور ستارهاش میگردد که از مدار عطارد به خورشید کوچکتر است، با این حال چون ستارهی مادرش درخشندگی بسیار کمتری از خورشید دارد این سیاره در کمربند حیات ستارهاش قرار میگیرد. دکتر میرت روگ میگوید: «ما حرکات کوچک، رنگها و درخشندگی دهها میلیون منبع را در یک منطقه بزرگ از آسمان اندازه گیری کردیم.

این اندازهگیریها به ما این امکان را میدهد که بهطور دقیق کمنورترین اجرام در این منطقه و از جمله سیارات سرگردان را شناسایی کنیم.» دکتر هرو بوی، دیگر محقق اصلی این مطالعه نیز میافزاید: «ممکن است چندین میلیارد از این سیارات غول پیکر شناور، آزادانه در کهکشان راه شیری بدون ستاره میزبان پرسه بزنند و این بی شک موضوع شگفت انگیزی است.» نتایج این پژوهش در نشریه معتبر Nature Astronomy به چاپ رسیده است.

در این مطالعه، دکتر میرت روگ و همکارانش از مشاهدات و دادههای آرشیوی تعدادی از رصدخانههای بزرگ، از جمله NOIRLab NSF، تلسکوپهای ESO، تلسکوپ کانادا-فرانسه-هاوایی و تلسکوپ سوبارو با وسعت ۸۰۰۰۰ استفاده کردند. اینها تصاویر میدانی بود که حاصل بیش از ۲۰ سال مشاهدات این تلسکوپها است. فرارو- ستاره شناسان با استفاده از مشاهدات و دادههای آرشیوی از چندین تلسکوپ فضایی و زمینی، تعدادی قابل توجه از سیارههای شناور آزاد – بین ۷۰ تا ۱۷۰ جرم از این قبیل – را در منطقهای نزدیک از کهکشان راه شیری به نام «انجمن ستارههای جوان Upper Scorpius» کشف کردند.

شیده، شاگرد سنمار، سازندة قصرخورنق، که در کار بنایی تناسبات زمینی را با تناسبات آسمانی می سنجید، گفت: می توانم چشم بد را از دیار شاه دورکنم. اما هر سال بهرامی کمابیش دو برابر سال زمینی یعنی ۶۷۸ روز بهدرازا میکشد. The Planets درباره سریال سیاره ها سیاره ها سریالی مستند محصول کشور بریتانیا است که پخش آن از سال ۲۰۱۹ در شبکههای بیبیسی دو و پیبیاس آغاز شده و برایان کاکس فیزیکدان برجسته بریتانیایی به عنوان مجری در آن حضور داشته است. کشش و جاذبه مشتری به عنوان عظیمترین جسم منظومه شمسی پس از خورشید به شکلگیری منظومه ما به این شکل کمک کرده است.

این اجرام بسیار کم نور که کمتر از ۱۳ برابر جرم مشتری هستند و به یک ستاره یا کوتوله قهوهای متصل نیستند، بلکه در میان آنها سرگردان هستند. اما زندگیهای بسیار متفاوتی را تجربه کردهاند. بنابراین هر پروتون در هسته باید یک کشور های مختلف، با سطح انرژی خود را اشغال، و همین قاعده در مورد تمام نوترون است. در این گزارش دانستنی های جالبی را درباره فضا و سایر سیارات خواهید خواند. انتشارات عاری از کربن دنیا را از تغییرات اب و هوایی نجات میدهد. زبان اصلی این کتاب فرانسوی است و رکورد بیشترین تعداد ترجمه را در اختیار دارد و تا کنون به بیش از 300 زبان دنیا ترجمه شده است.

از آنجا که جو مریخ به اندازه کافی متراکم نیست تا سرعت سقوط چنین جسمی را از طریق چتر نجات دهد کاهش دهد، ناسا از یک جرثقیل آسمانی استفاده خواهد کرد. بعید نیست هنگام گشت و گذار در جنگلها گیر گروهی از راهزنان بیافتید که به زور وایتکس به خوردتان میدهند و هرچه دارید با خود میبرند! سیاره خواهر زمین ساعت ۰۴:۰۳ طلوع میکند و هنگام طلوع خورشید یعنی ساعت ۰۶:۳۳ زمانی که در ارتفاع ۳۰ درجهای بالای افق جنوب شرق قرار دارد در روشنایی پرتوهای خورشید محو میشود. بَهرام یا مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانی تراز زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت میکند.

دلیل این اتفاق فاصلهی کم ستاره بارنارد از زمین و جهت حرکت این ستاره نسبت به دیگر ستارهها است. به عطارد، زهره، زمین ومریخ که به خورشید نزدیک هستند سیارات داخلی و به مشتری، زحل، نپتون واورانوس را سیارات خارجی می گویند. در حالی که زمین از نظر زمین شناسی فعال است (یک شاخص قابل سکونت)، نتایج این مطالعه نشان میدهد که سیارات غنی از کربن بسیار سخت هستند به آن معنا که آنها از نظر زمین شناسی فعالیت ندارند و این کمبود فعالیت زمین شناسی ممکن است ترکیب جو را غیرقابل سکونت کند.

سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظمه شمسی است که ۱۳۰۰ برابر از زمین بزرگتر است. —سیارات خارجی ( مشتری مانند )- سیارات داخلی و خارجی به چه سیاراتی می گویند ؟ چهار سیاره داخلی به شیوهای یکسان پدید آمدهاند. ما به دو طریق میتوانیم به دنیای میان ستارهای سفر کنیم. با این حال، چندین سیاره شناور آزاد در طی دو دهه گذشته در بررسیهای مختلف کهکشانی کشف شدهاند. در قسمتهای مختلف این سریال، نظریههای علمی مربوط به نحوه شکلگیری هر یک از سیاره ها و فرضیه های مربوط به پیدایش و تکامل تدریجی منظومه شمسی مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس بررسی های موجود، قدمت این کوه ها به دوره سوم زمین شناسی، یعنی به ۸ تا ۱ میلیون سال قبل باز می گردد و در واقع چندین میلیون سال زیر آب دریای عمان قرار گرفته و در آن زمان بعنوان بخش کوچکی از اقیانوس هند بوده و کم کم از زیر آب خارج شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید