معادن گوگرد یا سلفر افغانستان – Pajhwok Afghan News

پاسخ: در کوهپایه ها یعنی زمین هایی که از یکسو به کوه ها و از سوی دیگر به دشت ها مربوط میشود ، علف زار هایی روئیده است که از آنها به عنوان چراگاه استفاده می شود. ۱۳۶۱ رخ داد، روسها با استفاده از ۲۰۰ فروند هلیکوپتر و ۶۰ فروند جت تحت فر ماندهی ژنرال تر گریگوریان فرمانده سپاه چهلم شوروی در افغانستان، با تاکتیک جدیدی صورت گرفت. نوشته شده توسط sAeed در پنجشنبه پنجم دی 1387 ساعت | لینک ثابت | نظر بدهید کویر مرکزی نام انگلیسی : dasht-e kavir نام فارسی : کویر مرکزی ، دشت کویر وسیعترین کویر ایران که از دامنه های جنوبی البرز تا مرکز ایران گسترش دارد .

این رشته کوهها به سه قسمت البرز غربی ، البرز مرکزی و البرز شرقی تقسیم می شوند . این پدیده مبین آن است که در ابتدا دامنه های شمالی البرز در پالئوژن از آب خارج شده و بر اثر آن حوضۀ ایران مرکزی و فرورفتگی آرالوکاسپین (Aralo-Caspian) در جنوب و شمال برآمدگی اولیۀ البرز به وجود آمده اند. دره پنجشیر در دامنه های جنوبی هندوکش از (دربند) تا (پریان) یا از (گلبهار) تا کوتل (انجمن) را فراگرفته و خط عمومی آن از شمال شرق به جنوب غرب ممتد است. هزارههای درۀ تول پنجشیر دو شاخهاند که به «زاییبایی و شادیخان» معروفند.

سپهسالار حسینعلی خان و نایبسالار صفدرعلی خان هر دو از ژنرالان هزارۀ پنجشیر در دورۀ امیر شیرعلی خان بودهاند. همینطور یکی زنهای امیر شیرعلی خان از هزارههای درۀ هزاره و خواهر سپهسالار حسین خان بوده است. باتوجه به اینکه قرصک از موسیقی بومی مردم پنجشیر است که هواداران زیادی در سطح ملی و بینالمللی دارد، قرصک در گذشتهها بیشتر در میان مردم دره و درۀ هزاره و به ویژه در میان طایفههای جهرعلی، باباعلی، گلابخیل، تندخو، ملیمه و عبداللهخیل رواج داشته است که از این مناطق به دیگر مناطق پنجشیر گسترش یافته است. به نظر میرسد حالا مقاومت پنجشیر در حال تغییر دادن معادلات در افغانستان است.

نوشته شده توسط sAeed در دوشنبه سی ام دی 1387 ساعت | لینک ثابت | 4 نظر هامون جازموریان نام انگلیسی : hamoon jazmoorian salt lake نام فارسی : دریاچه نمک هامون جازموریان هامون جازموریان ما بین كوه های مكران و شاهسواران قرار دارد كه از خاور به باختر تقریبا به درازای 300 كیلومتر و از شمال به جنوب به پهنای 100 كیلومتر گسترده شده است. بعضی از دهکده ها در کمرهای کوه، فراز غندی ها و تپه ها متکی به نشیب اطراف دره آباد شده مانند دهکده (چاروا) که از دهات امرز است و جزء مربوطات علاقه داری (زنی) میباشد و دیوارهای بلند و دریاچه های کوچک و سفید آن در میان لکه های سبز درختان جلوه خاصی دارد.

هزارههای دره تا پیش از انقلاب خود را پنجشیری نمیگفتند؛ بلکه هزاره میگفتند؛ زیرا درۀ پنجشیر یا درۀ «پنجهیر» از حصۀ «دو آب» به پایین که اکنون دو آب را «مرز» میگویند، قرار دارد و از «مرز» به بالا، درۀ دست چپ را که به امتداد شرق موقعیت دارد، به نام «جهرآبه» یا «چهارپایه» یا «چهارقریه» یاد میکنند. در دورهٔ اسلامی، پنجشیر، چندی در دست سلسلهٔ بنیبانیجور یا ابوداوودیان (حک ۲۳۲-۳۷۲ق/۸۴۷-۹۸۲م) طخارستان بود و سکههایی که از سوی آنها در پنجشیر ضرب شده، شناخته شدهاست. اما این بار با ارتشی جنگنده تر باتعرض ۲۱ آوریل خود به پنجشیر، به صورتی یک جانبه، گام جدیدی در تشدید جنگ برمیدارند.

شاید تنها حمدالله مستوفی باشد که در کتاب خود مشخصاً نام البرز را به کار برده است. یکی از درباریان سبب انصراف شاه را جویا شد; شاه در پاسخ گفت: چون از دروازه بیرون رفتم‚ نگاهم به شهر افتاد‚ این فکر را کردم که اگر حاجی ملا علی کنی امر نماید دروازه را به روی من ببندند و باز نکنند‚ من چه خواهم کرد؟ روزی که به سوی تو دویدم، تو چه کردی؟ میآید که اصلاً معلوم نیست این شخص وابسته به کجاست و به چه علت پول میخواهد! بنابراین می توان نتیجه گرفت که این واکنش سوختن نیست زیرا بدون اکسیژن نیز ادامه می یابد و به نوعی یک واکنش تجزیه است .

ایالت کالیفرنیا نیز با کوههای آتشفشانی «لانگ ولی»، «لسن» و «شاستا» از فعالترین نقاط آتشفشانی جهان محسوب میشود. مسعود ترور میشود و ۲۰سال حضور اشغالگران آمریکایی این بار با درگیریهای پراکنده داعش و طالبان تداوم مییابد. با خواندن این مطلب که همزمان با روز جهانی کوهستان منتشر میشود، با مسیرهای صعود قلههای پرطرفدار ایران آشنا میشوید؛ این قلهها در استانهای گوناگون کشور پراکنده شده است. برخی از موسپیدان دره معتقدند که باباعلی و جهرعلی دو برادر بودهاند و همزمان به این دره ساکن شدهاند. باشندگان پنجشیر معتقدند که در گذشته پیش از ظهور غزنویان پنجشیر به کِچکِن یا کِچکِنه معروف بودهاست ولی در تمام آثار معتبر تاریخی و آثار منظوم و منثور قدما «پنجهیر» ضبط شدهاست.

ولی مؤلفان و جغرافیانویسان خراسان در همهٔ مواردی که از پنجشیر ذکری کردهاند نام آن را به شکل پنجهیر ضبط نمودهاند. یاقوت حموی مردم آن را آمیخته اقوام گوناگون دانستهاست. در آنجا تاجیکان و هزارهها زندگی میکنند و عشایر (اقوام کوچی) در بهار و تابستان در کوههای خاواک زندگی میکنند و در خزان وزمستان به مناطق گرم میروند. از فصل بهار تا خزان جان میکنند تا لقمه نانی به دست آورند. در جنگهای قبیلهای نبردهای دوامدار بین نورستانیها و مردم دره اتفاق افتاده بودند که تا دورانهای اخیر ادامه داشته بودند و موسپیدان دره آن را با شور روایت میکنند.

همانطوریکه پنجشیر در دامنه های جنوب هندوکش ممتد است، موازی با آن در شمال سلسله کوه مذکور دره سرسبز (اندراب) افتاده که نسبت به پنجشیر به مراتب فراختر است و یک سلسله دره های تنگ و فرعی که در زیبائی های قدرتی و لطافت آب و هوا و بدایع مناظر طبیعی بیمانند میباشد از دهن گلبهار تا کوتل خاواک حد به حد این دو دره بزرگ را در دو پهلوی هندوکش بهم وصل کرده است.

تیمورلنگ در یورش خود به سوی کابل، از راه گردنهٔ خاوک وارد درهٔ پنجشیر شد و از آنجا به کابل رفت. دره پنجشیر از دربند تا پریان از نقطه نظر تقسیمات اداری دارای حکومت درجه سوم است که مرکز آن (رخه) میباشد و از خود دو علاقه داری دارد که مرکز یکی آن در دهکده (زنی) و مرکز دیگری در (اره) میباشد. نام پنجشیر از کجا آمد؟ بنابراین شیخین در نزدیکی احد با فاصله تقریبی دو کیلومتر قرار داشته و مشرکان در شمال کوه سلع و غرب کوه احد در همان دشت زراعی، که بخشی از آن «جُرف» نامیده میشده، مستقر بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید