ملاقات نزدیکترین و دورترین سیاره به خورشید – ایسنا

پدیده نجومی “مُقارنه” یا همدمی در ستارهشناسی به همراستا قرار گرفتن دو یا چند جرم سماوی با یکدیگر از منظر زمین گفته میشود، به گونهای که در آسمان در کنار هم دیده شوند. 25 سال بعد محقق جوانی با نام «کلارا سوزا-سیلوا» از دانشگاه امآیتی اثبات کرد که میتوان با مشاهده این مولکول در اتمسفر سیارات خاکی مشابه با زمین، احتمال داد گونهای از حیات مستقل از اکسیژن (حداقل در گذشته نزدیک) وجود داشته است. P2H4 و PH3 میتوانند با اکسیژن هوا واکنش دهند و با شعله درخشان بسوزند. در دهه 1990 دانشمندان دریافتند که باکتریهای بیهوازی نیز میتوانند چنین ترکیبی را تولید کنند و میزان قابل توجهی از آن در جو زمین وجود دارد.

چراکه در هسته این سیارات فشار و دما به قدری است که به صورت خودبهخودی میتوانند فسفین تولید کنند. حفرههای کوچک ویا بزرگ بسیاری در سطح سیارهٔ عطارد دیده میشود که حکایت از برخورد شهابسنگ های کوچک و بزرگ دارد البته قطر برخی از دهانهها به دهها کیلومتر میرسد. پیش از آن، کروی بودن کره زمین سوژه بسیاری از بحثهای داغ بود. این عقیده احتمالاً نشأت گرفته از باوری است که در آن، جمعه را روز تدفین مسیح میدانند که وی همچون بذری به خاک سپرده شد تا حیاتی دوباره را در دنیای باقی آغاز کند.

ما روش سادهای را در اختیار نداریم تا آزمایشی انجام دهیم که نشان دهد آیا امکان زندهماندن در جو زهره وجود دارد یا خیر. فسفین در سیاره زمین دو منشأ اصلی صنعتی و زیستی دارد. اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر، زمان خوبی برای نگاه کردن به این سیاره است، زیرا زهره در آن زمان درخشان است. پس زمان زیادی از آخرین فوران ها نگذشته است چون در غیر اینصورت تعداد چاله ها بر روی کوه های آتشفشانی بیشتر بود.در اطراف برخی از چاله ها رسوبات غیر معمولی به چشم می خورد.

اما هیچکس نمیداند که چه چیزی سبب آغاز حیات روی کره زمینشده است. سیاره زحل دورترین سیاره از پنج سیاره ای است که به راحتی با چشم غیر مسلح از روی زمین قابل مشاهده است، چهار مورد دیگر عطارد، زهره، مریخ و مشتری. این تفاوتها به قدری است که نهتنها تصور احتمال وجود حیات در آن تقریبا غیرممکن به نظر میرسد، بلکه لقب سیاره جهنمی را نیز با خود به دوش میکشد. یعنی چرخش سیاره دور محور خودش همانقدر طول میکشد که یک دور کامل دور ستاره اش. درک تعادل انرژی در شناسایی منابع و چاههای انرژی و چگونگی اندرکنش جو زیرین با نیروی گرانشی خورشید در طول روز و فصلها کمک خواهد کرد.

یک طیفسنج فروسرخ حرارتی تداخلی است که با مشخص کردن شرایط زیرین لایه جو و فرآیندی که باعث گردش سیاره میشود، تعادل انرژی در آب و هوای فعلی مریخ را بهدست میآورد. قدما زمین را ساکن و مرکز عالم می دانستند و معتقد بودند، آفتاب وسایر کرات هفت گانه همه به دور زمین درحال گردش هستند وگردش آنها هم دَوَران است؛ بدین سبب مدار آن ها را فلک و به فارسی چرخ می نامیدند و مراد از آسمان ها نیز همان است و هفت آسمان یا «سماوات سبع» ، هفت چرخ یا هفت طاق و غیره که گفته شده، همان چرخ فلک اراده شده است.

این سیاره در مدار ستاره کم فروغی به نام “Gliese 581” که فقط ۲۰ سال و شش ماه نوری از زمین فاصله دارد در صورت فلکی “میزان” (Libra) کشف شده است. در این دوربین از لنز دابل گوس (Double Gauss) استفاده شده تا عکسهایی با وضوح بالا و اعوجاج کم بهدست آید. افراد مسن در دماهای کم زودتر در معرض مرگ و میر قرار می گیرند. نتیجههای زیست محیطی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. این سیارات تا حد زیادی از مواد معدنی مقاوم مانند سیلیکات ساخته شدهاند که در پوسته و گوشته آنها قرار دارند و هستهٔ آنها را آهن و نیکل تشکیل دادهاند.

به این معنا که ساختارهای شیمیایی بر اثر پرتوهای پرقدرت شکسته شده و ترکیبات جدید مانند گاز اکسیژن را که در زمین توسط فتوسنتز تولید میشود، ایجاد کنند. اکسیژن یک ترکیب زیستی است و در زمین تنها منشأ تولید آن فرایند فتوسنتز در گیاهان، جلبکها و تکیاختههای آبزی است. شاید بتوان مثال مشابه دیگری را کشف مولکول اکسیژن در اتمسفر سیارات فراخورشیدی دانست. حال آنکه در سطح ناهید آب یا هیچ مایع جایگزین دیگری وجود ندارد. این طیفسنج با همکاری دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا ساخته شده است. عطارد همچنین تندروترین سیاره منظومهٔ شمسی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند.

اسپوتنیک پلانوم همچنین دارای بخشهای چندوجهی مرموزی است که تصور میشود، بر اثر پدیده همرفت به وجود آمده باشند. این به عنوان چرخش رتروگراد شناخته شده است و احتمالاً در اثر برخورد با سیارک یا اشیاء دیگر ایجاد شده است که باعث شده این سیاره مسیر چرخشی خود را تغییر دهد. با وجود اندازهٔ کوچک، سیارهٔ عطارد از میدان مغناطیسی نسبتاً نیرومندی برخوردار است؛ شدت میدان مغناطیسی این سیاره حدود یکصدم زمین است. پیشنهاد می کنم اگر به هر شکلی به عنوان Journey to the Savage Planet علاقمند هستید یا از یک اکشن اول شخص فضایی با استایل هنری خاص که بر پایه ماجراجویی در سیارات و جمع آوری آیتم های مورد نیاز از سیارات برای ساخت و ساز و مبارزه با هیولاهای گوناگون و برگشتن به مناطقی که قبلا غیر قابل دسترس بودند، بنا شده است، خوشتان می آید، در ادامه مطلب “نقد و بررسی بازی Journey to the Savage Planet” با من و گیمفا همراه شوید.

«سوزا-سیلوا» که حدود پنج سال پیش وجود فسفین را نشانهای از حیات میپنداشت در واکنش به این کشف چنین گفت: «برای توضیح وجود این مولکول، باید به دنبال فرایند شیمیایی جدید باشیم یا در بهترین حالت (که البته کمی تخیلی به نظر میرسد) به دنبال میکروارگانیسمهای بیهوازی باشیم». حال دانشمندان در سیارهای که حتی الماس در سطح آن ذوب میشود، نشانهای از حیات را یافتهاند! اما چرا این مولکول نشانهای از حیات است؟ گام بعدی ما پرداختن به این موضوع است که چرا فسفین در زهره وجود دارد. از آنجا که ما داخل کهکشان راه شیری زندگی می کنیم دیدن شکل مارپیچی آن دشوار است؛ هر چند سرنخ هایی در این زمینه وجود دارد.

کشف فسفین، نشاندهنده این موضوع است که ممکن است نشانههای زندگی در ابرهای زهره وجود داشته باشد. این موضوع بسیار دشوار است که بخواهیم وجود فسفین را بدون وجود زندگی توضیح دهیم. عطارد یا تیر، اولین سیاره منظومه شمسی و نزدیک ترین سیاره به خورشید است به همین دلیل بسیار داغ است اما قسمت پشت آن به علت دوری از خورشید، بسیار سرد است. با این حال مطالعه و پژوهش برای کشف نشانههای حیات در جهنم منظومه شمسی، بسیار سختتر و پیچیدهتر از سفر انسان به مریخ خواهد بود. علاوه بر این ، لندشاید روش شناسی را شکسته است ، به طوری که به او اجازه می دهد مارها را در فعالیت های خواب آلود با استفاده از روش های نجومی پیش بینی کند.

علاوه بر این امکان استیک کردن این توکن هم فراهم شده تا انگیزهای برای نگهداری طولانی مدت CBX باشد. تا قرنها انسانها حتی از وجود این سیاره بی اطلاع بودند. نپتون کوچکترین سیاره گازی منظومه خورشیدی ما است. بنابراین صحبت ما درباره یکی از بزرگترین سیارات حال حاضر جهان هستی است، آنقدر بزرگ که میتواند در آینده خود به یک منظومه سیارهای مستقل تبدیل شود. اگر بپرسید که زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

مثلا زمانی که ترنسفورمر اصلی در برابر نماینده جناح طرفدار دیپلماسی مطلق، چنین استدلال میکند که اگر این ماشین جنگی تدافعی را از کار انداختید و دیپلماسی هم جواب نداد چه میکنید؟ پلوتو قبلاً به عنوان بیرونیترین و کوچکترین سیاره منظومهٔ شمسی در نظر گرفته میشد اما با کشف اریس و تجدید نظر در تعریف سیاره، این جسم فرانپتونی به عنوان سیاره کوتوله طبقه بندی شد. در ژوئن ۲۰۰۸ IAU دسته جدیدی به نام پلوتوئیدها را در گروه سیارات کوتوله ایجاد کرد. از این رو بوده که با تعدادی از مراکز تحقیقاتی پیشرو جهان در این زمینه همکاری کردهاند.

اما تلسکوپ فضایی هابل بارها و بارها با مطالعه جو برخی از سیارات فراخورشیدی نشان داده است سیاراتی که تابش فرابنفش بالایی را از ستارگان خود دریافت میکنند -و در سطحشان لایههای ضخیمی از بخار آب یا یخ دارند- ممکن است دچار پدیده فتولیز آب شوند. با نگاه خوشبینانه ممکن است در ارتفاعات 50کیلومتری از سطح ناهید جایی که دمایی مناسب و مشابه زمین دارد، میکروارگانیسمهایی یافت شوند. دانشمندان با مطالعه گسترده انواع گونههای حیات در متنوعترین شرایط همچون سرمای قطب و آبهای جوشان اعماق اقیانوسی و همچنین از عمق یککیلومتری معادن غنی از آهن تا ارتفاعات جو زمین و مناطق مجاور با مرز فضا دریافتند که همه ارگانیسمهای زنده موجود در این مناطق از سه فاکتور مشترک آب مایع، انرژی و عناصر اساسی حیات برای بقای خود بهرهمند هستند.

اندازه گودالهای موجود در عطارد از چند متر تا ۱۰۰۰ کیلومتر (۶۰۰ مایل) متغیر است. مجسمه شازده کوچولو را در باغ کتاب و در انتهای سالن کنار خانه بازی کودک میتوانیم پیدا کنیم. برای مثال، ممکن است با وجود اینکه پول کمی دارید کتاب بخرید و بخوانید یا ممکن است زمانی که خودتان موقع خرید از سوپر مارکت عجله دارید جایتان را به فرد سالمندی بدهید. نسبت کانونی کم، امکان گرفتن تصاویر ثابت با مدت زمان نوردهی کوتاه را ممکن میکند. به گفته «جین گریوز»، پژوهشگر ارشد این پروژه، ممکن است فرایندهای شیمیایی یا فتوشیمیایی ناشناختهای نیز در این میان وجود داشته باشند.

تیمی از پژوهشگران به رهبری «جین گریوز»، استاد ستارهشناسی دانشگاه کاردیف با مطالعه ابرهای ناهید به کمک «تلسکوپ جیمز کلارک ماکسول» موفق به ردیابی مولکولی با نام فسفین که متشکل از یک اتم فسفر و سه اتم هیدروژن «PH۳» است، شدند. شاید هم در عمق یککیلومتری و در زیر سطح ناهید، جایی که دما پایینتر است شاهد فعالیت باکتریهای مشابه با آنچه در حوضچههای گرمابی زمین دیدهایم، باشیم. در زیر ابرهای غلیظ ناهید، بخشی از گرمای خورشید محبوس میشود و مانند یک پتو دمای زیر سطح خود را افزایش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید