ناهيد خيلي آهسته تر مي چرخد

یافتن سیارات فراخورشیدی اما آغازگر عصر تازهای در این مسیر شد. بنابراین یافتن چیزی که همانند یک سیارهی آشنا بهنظر میرسد، میتواند امیدبخش باشد. ستارهشناسان سیارهی فراخورشیدی تازهای را کشف کردهاند که با فاصلهی بسیار نزدیک به ستارهی مرکزی و ساختار آهنی خود، شباهت زیادی با سیارهی عطارد در منظومهی شمسی دارد. همه این عوامل باعث شد که هنگام کشف آن، اخترشناسان فکر کنند امکان حیات روی این سیاره وجود دارد. کمر بند زیست خورشید شامل سه سیاره ناهید (زهره)، زمین و بهرام است. شیخ محمد افزود: این پروژه امروز بذری است که ما در خاک میکاریم؛ از آیندگان انتظار داریم تا به خوبی آن را پرورش دهند و بی شک برای پیشبرد این پروژه به دانش جدید و علم روز نیازمندیم.

برای تشخیص سیگنال GJ 367b که سفر خود به دور ستاره را تنها در یک سوم روز کامل میکند، بیش از اندازه کافی است. همینطور سیگنالی با دوره تناوب ۴۵ روزه که ناشی از چرخش ستاره است. بدین ترتیب وجود ستاره تأیید شد زیرا در این دادهها هم سیگنالی با دوره تناوب یکسوم روز دیده میشد. برای هر دوره و هر مکانی یادداشتهای تاریخی و ارتباط میان دانش و زمینههای اندیشهای زمانه را بازگو کردهام. ایوا در فیلم آواتار تنها نام یک درخت نیست بلکه به معنای درخت حیات نیز هست و نام حوا در ادیان ابراهیمی با حیات و زندگی ارتباط دارد چنان که در آیه 20 از باب 3 سفر آفرینش تورات چنین می خوانیم؛ «آدم زن خود را حوا نامید، چون او می بایست مادر همه زندگان باشد».

مطالعات انجام گرفته درباره ارتباط تغییر جزیی آب و هوا و سلامت انسان، به ویژه از نظر روان شناسی و احساس عدم آسایش تاکید دارند. اقدامی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد اتحاد امارات زمان بندی شده است. روایاتی در تأیید قول دوم وجود دارد (سیوطی، 1404: 3/ 4)؛ اگرچه با توجه به سیاق، محسوسدانستن نور و ظلمات شایستهتر است. خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می گردند منظومه شمسی نام دارند. بدلیل نزدیکی به خورشید این سیاره تحت تاثیر شدید میدان گرانشی خورشید می باشد وطبق پیش بینی روابط نسبیتی قطر بزرگ مداری آن هر صد سال حدود 4۳ ثانیه قوسی جابجا می شود.

از مشخصات بارز سیارات می توان به این نکات توجه کرد ؛ دارای جرم کافی می باشند و قادرند چنان نیروی گرانشی ایجا کنند که باعث شود شکل کروی ( تعادل هیدرو استاتیکی ) پیدا کنند.سیارات عضو کمربند ها نیستند به بیان دیگر در اطراف آنها نباید خرده اجرامی وجود داشته باشد و به وضوح نسبت به سایر اجرام قابل تمایز هستند.سیارات با نوری پایدار می درخشند و در آسمان سیر می کنند ، سیارات در تلسکوپ مانند قرصی کوچک می نمایند و همچنین می توان آنها را در نوار باریکی از آسمان یافت . گیربکسهای با دنده صاف و یا اسپار، دارای دقت بالا (لقی کم)، تحمل گشتاور بالا می باشند اما نه به مانند دنده مورب و همچنین بدلیل تکنولوژی ساده تر و هزینه کمتر جهت تولید، قیمت مناسبی دارند و به همین خاطر در بیشتر مواقع که دقت خیلی خیلی بالایی نیاز نیست از این نوع گیربکس ها استفاده می شود.

اما با جرمی بیش از نصف جرم زمین، دارای وزن و چگالی زیادی است که به بیش از ۸ گرم در سانتیمتر مکعب میرسد و آن را کمی چگالتر از آهن میکند. امارات متحده عربی در چند روز گذشته اعلام کرده که در حال بررسی پروژهای موسوم به مریخ ۲۱۱۷ است و هدف آن، ایجاد شهری بر روی سیاره مریخ است که وسعت آن برابر با شیکاگو خواهد بود. تا حالا کوچکترین سیاره فراخورشیدی یافت شده، در مدار تپ اختر (بقایای ستارهای سوزان) کشف شدهاست مثل پی.

هرچند همزمان که تعداد روزافزونی از جهانهای دیگر را کشف کردهایم، بسیاری از جهانها مانند غولهای گازی داغ، اَبَرزمینها، مینینپتونها و انواع دیگر را یافتهایم که شبیه هیچ جایی در منظومهی شمسی ما نیستند. اگر تو یک جواهر پیدا کنى که مال هیچ کس نباشد مىشود مال تو. در این فیلم گویی که آمریکا مهمترین تصمیمات دنیا را اتخاذ میکند و قارههای دیگر و یا کشورهای دیگر هیچ نقشی در تصمیمات مهم دنیا ایفا نمیکنند!

این فیلم ده ساله شده؛ اما هنوز بسیاری از رکوردها را به نام خود ثبت کرده است و طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. درون حلقه F قمری به نام پرومتوس (Prometheus) جای دارد و قمر دیگری به نام پاندروا (Pandora) بیرون آن واقع شده است. ماه قمری اریس، ۱۶روز طول میكشدد باعث ایجاد ۱۲هزار و ۷۷۵ماه قمری در یك سال گردش اریس به دور خورشید میشود. این اطلاعات نشان میدهد که اریس، همانطور که در تحقیقات اولیه عنوان شدهبود، ۲۷درصد بزرگتر از پلوتو است.

استدلالهای ستاره شناسان برای پولوتون به عنوان یک سیاره محرمانه افزایش یافت، چون بسیاری از اجرام هم اندازه نزدیک آن در همان ناحیه از منظومه شمسی طی ۱۹۹۰و اوایل۲۰۰۰ یافت شده بودند(کمربند کویپر). مفهوم از یک اتم به عنوان یک جزء جدا ناپذیری از ماده برای اولین بار توسط فیلسوفان هند و یونانی اوایل پیشنهاد شد. شازده کوچولو برای آن که یادش بماند تکرار کرد: -به قدر عمری است که به پاش صرف کردهام. اما تفاوتش این است که تقریبا روی ستارهی خود قرار دارد و احتمالا چنان داغ است که هر آهن روی سطح آن به احتمال زیاد، مذاب است.

اما این احتمال وجود دارد که برخی از سنگها و فلزات مذاب تبخیر شوند و کمی جو محلی در سمت رو به ستاره ایجاد کنند. احتمال میرود که سیارهی ایکس این حضیض نزدیک را ایجاد کرده باشد. علاوه بر این نتایج، تیم تحقیقاتی دادههای بهدست آمده را در اختیار یک هوش مصنوعی آموزش دیده بر پایهی سیارات فراخورشیدی قرار داد و این هوش مصنوعی پیشبینی کرد که سیارهی فراخورشیدی GJ 367b ساختاری بسیار شبیه به عطارد دارد. علاوه بر بحران­های نظری در انسان­پژوهی علمی که پیش­تر مطرح شد، چالش­هایی عملی نیز وجود دارد که ما را به تجدیدنظر در این نوع تحقیق ناگزیر می­سازد.

کلیک-ناسا و اسپیس اکس تنها دو مهره اصلی بازی در مریخ نیستند؛ حالا امارات متحده عربی نیز وارد بازی شده است و طرح جدید خود را مطرح کرده است، طرحی که ممکن است باعث تعجب هر فردی شود تا حدود ۱۰۰ سال دیگر شاهد شهری در مریخ خواهیم بود که مساحتی مشابه با شیکاگو دارد. تنها چیزى که تو زندگى آرزویش را دارم یک چرت خواب است. این سیاره در شرایط مساعد با چشم غیر مسلح بصورت ستاره ای پرنور در افق که بدلیل کوچکی ونزدیکی به افق چشمک زن است ٬مشاهده می شود(قدر ظاهری بین ۲- تا۵/۵ ).در یک تلسکوپ متوسط بصورت قرصی سفید رنگ کوچک وبا تلسکوپهای قوی بهمراه بعضی علائم سطحی با رنگ خاکستری مشاهده می شود.در مجموع بدلیل کوچکی(حتی کوچکتر از دو قمر منظومه شمسی با نامهای تیتان و گانیمید) ودوری ،اطلاعاتی که از آن بکمک تلسکوپهای زمینی بدست آمده ناچیز است.

برای تأیید وجود آن، تیم تحقیقاتی از یک تلسکوپ زمینی استفاده و تغییرات دوپلر نور ستاره در اثر حرکت مداری سیاره را رصد کرد. اما از سویی هنوز نمیدانند که چگونه جرمی به اندازهی عطارد میتواند در این فاصلهی نزدیک نسبت به یک ستاره شکل گرفته باشد. گانیمد با قطر ۵۲۶۸ کیلومتر، بزرگترین قمر مشتری و بزرگترین قمر منظومه شمسی و حتی از سیاره عطارد بزرگتر است (اطلاعات بیشتر درباره ویژگیهای گانیمد، قمر مشتری). این کشور حوزه خلیج فارس در صورت موفقیت در این طرح، پنجمین کشوری خواهد بود که توانسته است به این سیاره سرخ برسد.

روز «اُدین» ترجمهای ابتدایی از واژه لاتین dies Mercurii یعنی روز متعلق به سیاره تیر است. چند سیاره در کهکشان راه شیری وجود دارد؟ در خیابان های باریک سرعت وزش باد در گوشه و کنار خیابان ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و گردبادهای محلی در میادین و محل های اتصال خیابان ها که جریان های مختلف هوا به هم می رسند، ایجاد می شوند. مشاهدات اضافی و تجزیه و تحلیل دقیقتر ممکن است به دانشمندان کمک کند که این ذرات از کجا میآیند. اجرام خرده ستارهها با جرمهای حقیقی بالاتر از جرم محدود برای همجوشی گرمایی هستهای دوتریم «کوتولههای قهوهای» هستند، مهم نیست که چگونه تشکیل شدهاند و کجا هستند.

یک چهارم این مدت زمان در سمت چپ خورشید است وباید در هنگام غروب خورشید انتظار دیدن آنراداشت٬ تقریبا” یک چهارم این مدت زمان در سمت راست خورشید است و هنگام طلوع خورشید وقبل از آن باید انتظار دیدن آنرا داشت و تقریبا” نصف این مدت زمان٬ بدلیل اینکه در سمت آنطرف خورشید و یا بین زمین وخورشید واقع است بدلیل درخشش نور خورشید قابل مشاهده نیست. اولین،کوچکترین ونزدیکترین سیاره به خورشید سیاره تیر یا عطارد(عربی) است.از میان 5 سیاره قابل مشاهده با چشم غیر مسلح مشاهده آن بدلیل نزدیکی به خورشید وتحت تاثیر قرار گرفتن نور آن بسیار مشکل است.فاصله زاویه ای میان تیر وخورشید در بیشترین مقدار تنها به ۳/۲۸درجه می رسد.بهمین دلیل مشاهده آن با چشم غیرمسلح فقط به دقایق نخستین غروب خورشید ویا دقایقی پیش از طلوع خورشید منحصر می گردد.

سیاره اورانوس از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است و هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید است. روشن است که در این دما، هر چیزی شبیه به اتمسفری که ما میشناسیم، مدتها پیش داغ و از سیاره دور شده است. این سیاره هم که میان کوتولهی سرخ و زمین میچرخد، بخش نسبتا زیادی از نور سیاره را مسدود میکند. همه سیارات نسبتا سرد هستند و نور خورشید (ستاره مادر) آنها را مرئی می ساز د. آنجا، در حومه این کره عظیم، جاذبه نور غول پیکر ما دیگر عمل نمی کند، در آن مکان فضای باز بین ستاره ای، باد ستاره ای و تشعشعات عظیم بین ستاره ای وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید