نقد فصل پنجم ریک و مورتی (Rick And Morty)

فضاپیمای وایجر2 اولین پرواز را در سال 1986 به این سیاره انجام داد و در این سفر کاوشی، 10 قمر جدید کشف کرد، میدان مغناطیسی آن را قویتر از زحل ثبت نمود و 2 حلقه جدید نیز در ارتفاع 81500 کیلومتری (50،600 مایل) از بالای ابرهای سیاره یافت. اما مطالعه جدیدی که در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده است، نشان داد که برهم کنش و تعاملات قمر با قمر در مشتری ممکن است نقش بیشتری در گرم شدن این قمرها داشته باشد. اگر شما هم به این سبک علاقه دارید اما نمیدانید باید از کجا ماجراجویی خاص خود را آغاز کنید، لیست ما میتواند کمک شایانی به شما کند.

جو رقیق عطارد موجب از دست رفتن دمای سطح آن شده و همین امر باعث می شود که با وجود نزدیکی به خورشید عطارد گرمترین سیاره منظومه شمسی نباشد و سیاره ی دوم زهره سیاره ای با بالاترین دما باشد.به بیان دیگر و همانطور که در آینده گفته خواهد شد سیاره ی زهره به دلیل جوغلیظ خود گرمترین سیاره منظومه شمسی است. محورِ فرضیِ چرخشِ این سیاره به اندازهای انحراف دارد که کموبیش به صفحهِ چرخشِ سیارهها پیرامونِ خورشید چسبیده است. مشتری سه حلقه به دور استوای خود دارد. آنها با توجه به اصل آسمانی خود نمایندگان زمینی آنها هستند.

همان طور که در ابتدای این متن گفتم ، کتاب شازده کوچولو با زبان و بیانی ساده ، درس های زیادی به ما می دهد و به ما آدم بزرگ ها یاد می دهد که خیلی آدم خشک و جدی نباشیم و بیشتر سعی کنیم با زیبایی ها و جذابیت های زندگی روبه رو شویم و به آن توجه کنیم . به این نکته توجه کنین که برای استخراج TLM، داشتن یه زمین الزامیه. جهتگیری مدار مریخ در فضا به هنگام مقابله نزدیک به گونهای است که مریخ در جهت صورت فلکی دلو یا در نزدیکی صورت فلکی بزغاله قرار میگیرد.

آیا بیگانههای فضایی فقط موجوداتی از سیارههای دور و نزدیک هستند که با مهربانی کنار انسانها زندگی میکنند؟ داستان لایه لایهی این کتاب، طوری نوشته شده است که خواننده با هر بار خواندنش نکتهای جدید دربارهاش دریابد، به همین دلیل است که بسیاری از منتقدین و استادان دانشگاه پیشنهاد میکنند که این کتاب را باید چندین بار در فواصل زمانی مطالعه کرد. از آنجا که هر روز به نام خدایی که آن را آغاز میکند نامگذاری میشد، روزهای هفته در گاهشماری رومی نیز به همین ترتیبند و همچنان در بسیاری از زبانهای امروزی به همین ترتیب حفظ شدهاست. نایاب بودن آن ناشی از کد کامپیوتری میباشد که عرضه فقظ ۲۱ میلیون بیتکوین را مجاز نموده است.

این سیارهها تا پیش از اختراع تلسکوپ در اوایل دوران مدرن تنها سیارههای شناختهشده بودند. با این وجود، اگر از درون تلسکوپ به این سیارات نگاه نکنید، ظاهر فیزیکی و رنگ سیارات سختی قابل تشخیص است؛ به غیر از مریخ، همسایه فضایی ما که حتی تمدنهای باستانی نیز به درستی رنگ آن را قرمز ثبت کردهاند. پلوتون برای دیده شدن نیاز به تلسکوپ دارد. پلوتو در سال 2021 چند قمر دارد؟ چرا پلوتو قرمز است؟

چرا که سودجویی و منفعت پرستی اجازه چنین بصیرتی را به انان نمی دهد . چرا اورانوس 27 قمر دارد؟ عطارد خاصیتی در ابر و باران دارد و چون از برجی به برجی دیگر رود برحسب طبع وی تغییری پدید می­آید و مریخ و مشتری نیز بر بادها اثرگذارند. فقط به یاد داشته باشید ، مشتری چندین میلیون بار از پلوتو جلوتر می رود. کوههای پلوتو می توانند به ارتفاع 6,500،9,800 تا 2،3 پا (XNUMX تا XNUMX کیلومتر) باشند و بلوک های بزرگی از یخ آب هستند ، گاهی اوقات با پوششی از گازهای یخ زده مانند متان.

رنگ پلوتو قرمز زنگ زده از توولین ها-ذرات تیره یا دوده مانند-حاصل می شود که نیتروژن و متان در نور ماوراء بنفش از هم جدا می شوند و در ماکرومولکول های جدید و پیچیده ترکیب می شوند-که در بالاترین سطح جو سیاره ایجاد شده اند. در جو آن هیدروژنبه شکل H۲ و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد، اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند آدمها ماندهاند بیدوست… در سطح مریخ درهها، آتشفشانها، کوهها و دهانههایی با مقدار کمی اکسیژن، مقدار زیادی دی اکسید کربن و بدون آب مایع وجود دارد که وجود حیات را غیرممکن میکند.

مریخ همچنین دارای جو نسبتاً نازکی ، 95٪ دی اکسید کربن است. آنتونی ترین، نویسنده مسئول این مطالعه گفت: حفظ پایداری اقیانوسهای زیرسطحی این قمرها در برابر یخ زدگی طی دورههای زمین شناسی به تعادل خوبی بین گرمایش داخلی و اتلاف گرما نیاز دارد و با این وجود چندین مدرک داریم که نشان می دهد قمرهای اروپا، گانیمد، کالیستو و دیگر قمرها باید جهانهایی دارای اقیانوس باشند. این سنگ دارای زمینه روشن با تم خاکستری رنگ است.

درک چگونگی تأثیر قمرها بر یکدیگر مهم است، زیرا میتواند تکامل این مجموعه قمر را به طور کلی روشن کند. قمرهای اورانوس ممکن است از برخوردی که این سیاره را به سمت خود کوبیده است، تشکیل شده باشند. این رشد تا آنجا گسترش مییابد که زمین ما را به طور کامل فرا میگیرد و قبل از آن، گرما و تابش خارج شده، همه چیز روی زمین را به طور کامل میسوزاند. در طول سال 2020، مشتری درخشان ما را قادر می سازد تا پلوتو را با چشم ذهن بر روی گنبد آسمان تصور کنیم.

دمای پلوتو می تواند تا 375- تا -400 درجه فارنهایت (-226 تا -240 درجه سانتیگراد) سرد باشد. پلوتو چقدر سرد می شود؟ تا چندی پیش ” زینا ” کاندیدادی سیاره دهم بود ولی با معیاراهائی که انجمن بین المللی نجوم در بیست و ششمین گردهمائی خودبرای سیاره بودن یک جرم در نظر گرفت نام زینا هم مانند پلوتو از لیست سیارات منظومه شمسی حذف شد. آیا پلوتون اکنون یک قمر است؟ اما اکنون با افشای ماهیتِ واقعی منحنی متناهی مرکزی معلوم میشود که این درجازدن و بیرمقی نتیجهی طبیعی دنیایی که نویسندگان بهطور عامدانه خلق کردهاند بوده است: در دنیای حراستشدهای که ریکها هرگز به چالش کشیده نمیشوند، مورتیها همواره قربانی هستند، سوءاستفادهگران عواقب کارهایشان را نمیبینند و اصلاحی در آن صورت نمیگیرد تعجبی ندارد که داستانهایی که در چارچوبش روایت میشوند نیز همچون بازیافتِ گذشته احساس میشوند و از اصالت و خلاقیت محروم هستند.

حتی در یکی از سکانسها در کل لحظهها دوربین صفحه شطرنج را نشان نمیدهد، اما بازیگران همچنان در حال انجام حرکتهایی هستند که قرار است انجام بدهند. وی افزود: قمر آیو که نزدیکترین قمر به مشتری است، فعالیت گسترده آتشفشانی را نشان میدهد که یکی دیگر از پیامدهای گرم شدن کشندی اما با شدت بالاتر نسبت به سایر سیارات سنگی مانند زمین (در تاریخ باستانی خود) است. اما واقعیت ایناست با گذر زمان و به دنبال همین کشفهای متنوع، امروز ما درک متفاوتی از کیهان و آفرینش داریم. در نهایت میخواهیم منبع همه این گرما را درک کنیم و هم به تأثیر آن بر تکامل کیهان و هم به قابلیت سکونت جهانهای مختلف در منظومه شمسی و فراتر از آن پی ببریم.

احساس این ارتباط ظریف بین همه موجودات زنده (و غیر زنده ها نیز) در بسیاری از ادیان، باورها و حتی در برخی نظریه های علمی، به عنوان مثال، در مورد نووسفر ورنادسکی منعکس شده است. 13. حلقه های زحل بیشتر از آب یخ زده و گرد و خاک و برخی مواد شیمیایی ساخته شده اند. در نتیجه برخی از قمرهای یخی مشتری حائز فضای داخلی به اندازه کافی گرم برای میزبانی از اقیانوسهای آب مایع هستند و در مورد قمر سنگی آیو، این گرمای کشندی، سنگهای آن را به ماگما تبدیل میکند. محققان میگویند تأثیر مشتری به تنهایی نمیتواند جزر و مدی را با فرکانس مناسب ایجاد کند تا این قمرها چنین گرمایی را تجربه کنند، زیرا تصور میشود که اقیانوسهای موجود در این قمرها بیش از حد عمیق هستند.

دیدگاهتان را بنویسید