نقد و بررسی بازی Journey To The Savage Planet – گیمفا

بهدلیل این چرخش سریع، زحل تخت شده است، چیزی که با یک تلسکوپ کوچک نیز بهراحتی دیده میشود. 50 میرسد. کمربندهای تیره (Belt) و نواحی روشن (Zone) را میتوان حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز دید . در امتداد نواحی و کمربندها، بادهای قوی یا جریانهای جتمانند میوزد. حلقهی ضعیفتر بیرونی تا مدار تبه (Thebe ) در 221000 کیلومتری امتداد دارد. این زمان برای ذرات موجود در حلقه کرپ به طور متوسط در حدود 4 ساعت است در حالی که برای ذرات موجود در حلقه خاکستری بیرونی در حدود 14 ساعت طول می کشد تا یک مدار را به طور کامل طی کنند.این زمان ها نه تنها با قوانین کپلر پیش بینی شده بود ،بلکه با جابجایی دوپلر در خطوط طیفی آن ها نیز تایید شده است.

۶۸۷ روز (روز زمین) طول میکشد و شب و روز کمی طولانیتر از کره زمین است. حامل چهار کاوشگر که طوری طراحی شده بودند تا از هم جدا شوند و در مکانهای مختلف در دو بخش روز و شب هر دو نیمکره سیاره وارد شوند. زحل در آسمان شب با چشم غیر مسلح به عنوان نقطه روشن و زرد مایل به نظر می رسد. اورانوس قدری در حدود 5/5 دارد از این رو در آسمان ایده آل، بسیار تاریک و بدون آلودگی نوری به سختی با چشم غیر مسلح به شکل جرم کم نوری قابل مشاهده است.

هستهی درونی، پایینتر از 5150Km، تنها 1.7% جرم زمین را در بر میگیرد و بهدلیل فشار بالا، جامد است. بهنظر میرسد جرم هسته چند ده برابر جرم زمین باشد. سطح آن صاف است و تنها چند عارضه با ارتفاع بیش از 100 متر وجود دارد. این جو بسیار غلیظ نه تنها دیدن این سیاره را از زمین دشوار میکند بلکه به علت گرمای بسیار زیاد، برای کاووشگرهای فضایی نیز دشواریهای فراروانی ایجاد میکند.

برای مردان انداختن یک انگشتر بزرگ جواهر با چندین نگین معمولا به عنوان حلقه ی ازدواج قلمداد نمی شود. ذرات این حلقه، با ابعاد تنها چند میکرون، کوچک هستند، و بازده آنها در پخش نور بهسمت جلو بسیار بیشتر از بهسمت عقب است. بخشی از سطح گانیمد، با تعداد زیادی حفره تیرهرنگ، بسیار قدیمی است؛ و مناطق تا حدی جوانتر، پر است از شیار و پشته. حفرههای بزرگتری نیز در منظومه شمسی وجود دارد، اما نسبت به سیارهی مادر، این بزرگترین حفرهی ممکنی است که میتواند وجود داشته باشد (در غیر اینصورت، حفره از خود میماس بزرگتر بود).

سیاره ای که اکنون حیات از نوع کاملا ابتدایی در آن وجود دارد ( باکتری های یخ زده) و تحمل پذیر ترین جا در منظومه شمسی است که اگر ماشین ها و مراکز صنعتی را به این سیاره ببریم و این سیاره را داغ کنیم مثل زمین شرایطی دارای حیات به خود می گیرد. قمرهای بزرگ، بهاستثنای تیتان ، بهطور عمده از یخ ساخته شدهاند. اکثر قمرهای دیگر بسیار کوچک هستند و ۳۴ عدد از آنها دارای قطر کم تر از ۱۰ کیلومتر می باشند. قمرهای نامنظم، شامل آنهایی که خارج از مدار قمرهای گالیلهای قرار گرفتهاند.

هر سیارهای دو تا از این نقاط در مدار خود دارد؛ وقتی یک نیمکره در انقلاب تابستانی خود است و روزهایش طولانیترند، نیمکره دیگر در انقلاب زمستانی خود است و روزهایش کوتاهترند. قسمت چهارم: در قسمت چهارم این مجموعه به نام غارها Caves به کاوش در غارهای عمیق و بزرگ آهکی میپردازیم . معدن کارها یا معدن کاوهایی که این بار محل کاوش آنها در مرزهای بیکران فضا است. دارد، این سیاره را خواهر زمین می نامند.

زمین تنها سیارهی شناخته شدهای است که زندگی در آن وجود دارد (البته باید بین شکل هوشمند و غیر هوشمند حیات تمیز قائل شد). حلقه مشتری در سال 1979 کشف شد. 3. باید هر مانعی در مدار حرکت خود را از بین ببرد. 8 مدار چيست؟ دايره هايي كه در هر دو نيمكره به موازات استوا رسم شده اند مدار مي گويند . مدار گروه نخست نسبت به استوای مشتری، کمتر از یک درجه کج است. گروه اول دستورالعمل های گیج کننده را پیدا کردند. او محل پلوتون را بامحاسبه اثر جاذبه اش بر روی نپتون و اورانوس پیدا کرد ولی بدون یافتن سیاره جدید در سال ۱۹۱۶ درگذشت.

در سمت مقابل حفره، طرف دیگر قمر، شیارهایی دیده میشود؛ چیزی که ممکن است نشان دهد که میماس بر اثر ضربه، به دو قسمت پاره شده است. این واریانس ممکن است در اثر فعالیت جیزر در انسلادوس ماه زحل ایجاد شود. مشخصههای ابرها در زحل کمتر از مشتری است؛ چرا که یک غبار ، متشکل از هیدروژن، آمونیاک و متان، روی قلهی ابرها شناور است. رصدهای دقیق در سال 1978 نشان دادند که اورانوس مانند زحل دارای دستگاهی متشکل از 9 حلقه است . اما سرعت بسیار کند آن نشان داد که این جسم فراتر از مدار زحل قرار دارد.

اندازهگیریهای دقیق عبورهای عطارد نه فقط برای تعیین دقیق مدار عطارد بلکه برای محاسبه دوره تناوب حرکت وضعی زمین نیز به کار میآید. یکی از این برنامه ها از سوی دانش آموزان مدرسه فرزانگان تهران وماهنامه نجوم با حمایت انجمن نجوم ایران در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، به دلیل ایده های نوآورانه ای که از سوی دانش آموزان فرزانگان برای ترویج نجوم به کار گرفته شده بود جایزه بهترین ایده های نو در برگزاری روز نجوم را از سوی لیگ جهانی نجوم به دست آورد. تنها در یکی از این سیارات (زمین) زندگی ظهور کرد. این مقایسه با «VY Canis Majoris»، یکی از بزرگترین ستارههایی که ما میشناسیم صورت گرفته است.

بهدلیل اندازهی کوچکتر آن، لایهی هیدروژن فلزی به ضخامت این لایه در مشتری نیست. کوچکترین قمر گالیلهای، اروپا، اندکی کوچکتر از ماه است. تیتان بزرگترین قمر زحل بوده، با قطر 5150Km ، اندکی کوچکتر از قمر مشتری گانیمد میباشد. قمر درونیتر به قمر خارجی نزدیک میشود، ولی هرگز برخوردی رخ نخواهد داد؛ چرا که سرعت قمر درونی افزایش یافته، بهسمت بیرون حرکت میکند. اما سرعت امواج طولی P بهسرعت در عمق 5150Km تغییر میکند؛ چیزی که بهوضوح یک گذار فاز را نشان میدهد.

بهدلیل اختلالات مداری ناشی از اروپا و گانیمد، مدار آیو کمی بیضوی است؛ از این رو سرعت مداری آن تغییر میکند. در سمت مقابل، مغناطیسسپهر دست کم تا فاصلهی 750 میلیون کیلومتری کشیده شده است، یعنی تا پشت مدار زحل. زمان مورد نیاز برای یک دور چرخش زحل به دور محور خود، برابر با 10 ساعت و 34 دقیقه است. واژگانی که در زبانهای مختلف از جمله آلمانی، فنلاندی و اوکراینی برای لفظ چهارشنبه استعمال میشوند، همگی حکایت از همین معنا (میانی) دارند. احتمالاً یک هستهی آهنی-نیکلی در مرکز مشتری وجود دارد.

همچنين لكه بزرگ معروف روي مشتري، مربوط به مرکز گردباد عظيمي است، كه 300 سال همچنان ادامه داشته است.هسته سنگی مشتری دو برابر هسته زمین حجم دارد و به علت دماي بالا ی چندین هزار درجه ای هيدروژن در آن متراكم ميشود. آن مرکز بین است بهرام y مشتری. بعد از ثبت دقیق فاصله ها،با تلاشهای بسیار و پس از زمانی طولانی، «تیتیوس»که ریاضیدان نیز بود،رابطه ای بین فاصله ی سیارات کشف کرد. زحل بعد از مشتری دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است.

دیدگاهتان را بنویسید