گزارش صعود بر فراز قله آرارات

لازم به توضیح هست دریاچه هیرمند بزرگترین دریاچه اب شیرین فلات شرق ایران است که رودخانه هیرمند که از کوههای بابان در افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی ۱۲۰ کیلومتر وارد ایران می شود رودخانه هیرمند به سه بخش هامون هیرمند که کلا داخل خاک ایران آبهای ان جریان دارد، هامون صابوری که نیمی از آبهای ان داخل ایران جریان دارد و هامون پوزک که تماماً آبهای آن داخل افغانستان است تقسیم می شود. دیگر رشته کوههای معروف عبارتند از ریزه کاچکار در شرق منطقه دریای سیاه با ارتفاع 3932 متر، نقده آلاداغ در مرکز رشتهکوههای توروس با اتفاع 3756 متر، کوههای جیلو- سات در نزدیکی حاکاری در شرق رشته کوههای توروس با ارتفاع 4136 متر.

این روستا در دهستان میاندامان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۸۳ نفر بوده است. مرحلهی بالاتر از این و بدتر از این، آن است که ما گاهی خطائی میکنیم، آن خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشویم؛ یعنی دلمان با زبانمان اختلاف پیدا کند. فعالیت ژرفتودهای به آن دسته از رویدادهایی گفته میشود که به موجب آن ماگما از اعماق زمین به سمت بالا حرکت کرده ولی به سطح زمین نمیرسد و در درون زمین سرد شده و تودههای سنگهای آذرین درونی همچون گرانیت را پدید میآورد.

حتی شاید برای شما این سؤال به وجود آمده باشد که چرا این کتیبه را در ارتفاع 100متری از سطح زمین ایجاد کردهاند؟ برای صعود به قله آرارات، پیش برنامه های آمادگی مثل صعود به قله های سی چال، شاه البرز، کلون بستک و تمرینات هوازی در طول هفته با جدیت و آمادگی بی نظیر اعضای گروه اجرا شد. کمبوجیه به سرعت راه ایران را در پیش گرفت تا تاج و تخت خویش را بازستاند اما در میانه راه به طرز مشکوکی درگذشت.

شادی و شعف وصف نشدنی داشتیم، زیرا کمتر از زمان پیش بینی شده قله را فتح کرده بودیم. نام دیگر مواد مذاب خارج شده از کوه آتشفشان چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید. تاکنون بسیاری ازکوهنوردان بزرگ جهان نیز از جمله “رینهولد مسنر” ، توان و قدرت را درآن به آزمایش گذاشتند و نامبرده از این کوه به عنوان هیمالیایی دیگر نام برد. به هر حال در اوج شدّت جنگ، یکی از مشرکین به نام عبداللّه بن قمئه رسول خدا را با سنگ مورد اصابت قرار دارد و در اثرِ آن، پیشانی و بینی آن حضرت به شدّت مجروح شد و دندانش شکست و لب مبارکش شکافت.

در دوران عثمانی بر مقبره حضرت حمزه ، گنبد و بارگاه عالی وجود داشت که سلطان اشرف قایتبای درسال 893 ق آن را تعمیر و توسعه داد . در مجموعه ی حاضر هیچ انگیزش فلسفی یا عرفانی وجود ندارد و ارجاع به کوه قاف تنها اشاره به تصویری نادیده، رویایی و دور از دسترس است که شاید انعکاسی از آن را در خود جای دهد. فرایند تشکیل و حرکت ماگما و تبدیل آن به سنگ آذرین را فعالیت ماگمایی میگویند.

از انواع سنگهای آذرین درونی گرانیت و از سنگهای آذرین بیرونی بازالت از همه معروفتر هستند. ماگما پس از رسیدن به سطح زمین و گدازه شدن به مرور سرد شده و تودههایی از سنگهای همچون بازالت را پدید میآورند. ماگما سنگهای گداختهای هستند که اغلب در اتاقک مذابی در زیر رویه زمین قرار دارند و بر اثر فشار کم و دمای بالا به صورت نیمهجامد و گاه حتی مایع هستند.

قابل به ذکر است که لایههای خاکستری این کوه کم میباشد و به علت فعالیتهای آتشفشانی در درون آن، ابرهای سفید و آشکاری اطرافش را در بر گرفته است. به گرمای درون زمین، که سبب ذوب شدن سنگ ها می شود که به آن ماگما یا مواد مذاب می گویند.خواص مواد مذاب یا ماگما: طبیعی ، داغ ، متحرک ، سرشار ازگاز و دارای چگالی کم است . در دوره هایی که پادشاهان قدرتمند بر کشور حاکم می شدند تعداد زیادی شهر احداث می شد اما در اوقاتی که پادشاهان ضعیف بر تخت سلطنت جلوس می کردند و روسای خانهای بزرگ و زمینداران از اقتدار و نفوذ کافی برای رهبری و هدایت امور کشور در جهت منافع خود برخوردار می شدند .

در جاده ای میرویم که البرز سرفراز را مقابل خود می بینیم که به مسافرین خوش آمد می گوید، در جاده ای میرویم تا خاطره شیرین بیاوریم، با مردمی مومن، بسیار خوب و مهربان و مهمان نواز، مردمی دلاور که در طول تاریخ درخشیده اند، مردمی که بخاطر زندگی شاداب و طبیعی عمری طولانی دارند، مردمی که تحصیل کرده های بیشمار برای خدمت به جامعه ایران بزرگ هدیه کرده اند. شهرهای بزرگ به دلیل فرهنگ، تنوع، و همچنین پارکهای ملی و مکان های تاریخی بسیار معروف هستند.

همچنین پس از انتشار پیام صوتی احمد مسعود جریانات بسیار خوبی در افغانستان رخ داده است که خبرهای مطمئنی از آن رسیده است. خداوند آنان را به گونهای قرار داده بود که هرکس به آنان مینگریست آنان را بیدار میپنداشت، در حالی که در خواب بودند. هوا به شدت سرد بود و همگیمان تمام لباس های مناسب یک صعود در این هوا را پوشیده بودیم. این روستا در دهستان میاندامان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۲۱۶ نفر بوده است. این روستا در دهستان میاندامان قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۵۷ نفر بوده است.

امین الدوله این اقدام مشیرالسلطنه را با دیده انتقاد نگریسته و از اینکه مظفرالدین شاه مبالغی از وام دیافتی از روسیه را برای واریز بدهیهای پدر خود اختصاص داده است انتقاد نموده و آن را نوعی سوءاستفاده تلقی مینمود در حالیکه مشیرالسلطنه به علت داشتن احساسات شدید مذهبی و ملی هرگز اهل سوءاستفاده و دغلکاری نبود. چنانکه بر یکدانه برنج باریک سورههای حمد شریف و اخلاص را معهٔ تاریخ و امضاء نوشتهاند که عقل بیننده را به حیرت میاندازد. برای مثال، زوتر سال کتابت مفتاح المعاملات، یعنی ۶۳۲ق را به عنوان تاریخ تألیف آن ذکر کرده است .

اهورامزدا را در این کتیبه با چهرهای انسانی تمثیل کردهاند که ریشی مستطیلی شکل و چهرهای نورانی دارد. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و جمعیت آن براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ نفر (پنج خانوار) بوده است. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن کمتر از سه خانوار بودهاست.

این روستا در دهستان سه هزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۵ نفر بودهاست. این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۳۲ نفر بودهاست. این روستا در دهستان سههزار قرار دارد و جمعیت آن براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ کمتر از سه خانوار بوده است. این روستا در دهستان دوهزار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۹ نفر بودهاست.

دیدگاهتان را بنویسید